Day: December 2, 2019

Erasmus+ projekta nosaukums: Meistarklases skolotājiem (MasterClass) Erasmus+ projekta nr.: 2019-1-LV01-KA101-060147  Finansējuma saņēmējs: Liepājas Liedaga vidusskola Projekta partneru organizācijas: Chiara Crisci (INTERMOBEX) no Spānijas, Sistema Practices s.I. (ESMOVIA) no Spānijas un ShipCon Limassol Limited no Kipras. Projekta ilgums: 01.07.2019. – 30.03.2021.  Projekta mēŗķis: Key Action 1 Erasmus programma – skolotāju mobilitāte izglītības un apmācības mērķiem, skolas […]
Projekta raksti “Multikulturālā mācīšana” un “Mācīšanās nespēja” admin August 9, 2019 2019.gada 5. – 9. augustā direktores vietniece izglītības jomā Natalija Zavaruhina un logopēde… Lasīt vairāk Starptautiskas organizācijas “Hand in Hand Malta” apmeklējums admin June 21, 2019 2019. gada 17.-21. jūnijā Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas un esošās… Lasīt vairāk Apmācības kursi “Iekļaujoša izglītība” (Inclusive education) admin November 21, […]
No 2017.-2020.gadam Liepājas Liepājas Liedaga vidusskola piedalās Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā Nr. 8.3.5.0./16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. &nbspProjekta raksti
      No 2017. gada izglītības iestāde ir dalībskola Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001. Liepājas Liedaga vidusskola projektā piedalās arī 2019. gadā un nodrošina atbalstu skolēniem – 1.-4.klasēs pedagoga palīga darbu multidisciplinārajā un STEM jomās.    
Projekta video atskats 📅 8.marts 2020. Mūsu skolas komanda 🏫 👉 9.d klases skolnieces Anastasija Lobza un Nikola Hvostova, vēstures skolotāja J.Freimane, projektu vadītāja Andra Krasavina un direktores vietniece izglītības jomā Baiba Bolšteina aktīvi iesaistījās Izglītības attīstības centrs un British Council Latvia īstenotajā jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” 🤝 […]
Liepājas pašvaldība, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā. Sākot ar 2017./2018.mācību gadu Liepājas A.Puškina 2.vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001″ Atbalsts priekšlaicīgas mācību […]
        „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Iniciatīva „Latvijas […]