Day: June 2, 2020

10.klasē uzņem skolēnus, kuriem: 1.Visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm; 2. Izvēlētajos padziļinātajos kursos, vērtējums mācību priekšmetā nav zemāks par 5 ballēm; 3. Ir uzrakstīta motivācijas vēstule.  Uzņemšanas rezultātus fiksē protokolā. Protokolu paraksta uzņemšanas komisija, kuras sastāvā ir skolas direktors, direktora vietnieki izglītības […]