Individuāli pasākumi klātienē un attālināti skolēnu mācīšanās motivācijas celšanā un sekmju līmeņa paaugstināšanā

2019./2020. mācību gada 2. semestrī Liepājas Liedaga vidusskolā aktīvi turpinājās darbs Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - “PuMPuRS”. Šajā semestrī…

Continue Reading Individuāli pasākumi klātienē un attālināti skolēnu mācīšanās motivācijas celšanā un sekmju līmeņa paaugstināšanā