Day: June 16, 2020

2019./2020. mācību gada 2. semestrī Liepājas Liedaga vidusskolā aktīvi turpinājās darbs Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS”. Šajā semestrī projektā bija iesaistījušies 32 pedagogi un papildu konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa vai cita atbalsta personāla atbalstu saņēmuši 86 skolēni (skat. 1. attēlu). 1. attēls. Konsultāciju […]