Day: June 19, 2020

Vidējie vērtējumi pēc klasēm Pēc mācību priekšmetiem, vidējie gada vērtējumi   Pēc apguves līmeņiem, vidēji gadā   Vidējo vērtējumu tabulas