You are currently viewing 205. M.Lermontova  gadadiena
IMG 20191117 224341

205. M.Lermontova gadadiena

  • Post category:Latviski

Literārais klubs nesen, 7. novembrī aicināja 5.-7.klašu skolēnus aktu zālē uz pasākumu veltītu 205. M.Lermontova  gadadienai. Skolēni klausījās literāri-muzikālo kompozīciju, daudz interesanta uzzināja par dižena dzejnieka bērnību, viņa daudzpusīgām interesēm. Pasākumu vadīja 8.c skolnieces, bet dzejoļi skanēja 5.a klases izpildījumā.

Литературный клуб недавно (7 ноября) пригласил в актовый зал учащихся 5-7 классов на мероприятие, посвященное 205- летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Учащиеся слушали литературно- музыкальную композицию, много интересного узнали о детстве великого поэта, его разносторонних интересах. Ведущими были ученицы 8.c класса, а стихи Лермонтова прозвучали в исполнении пятиклассников (5.а кл.)