You are currently viewing 7.a un 8.c klase Karjeras nedēļas laikā apmeklē  Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

7.a un 8.c klase Karjeras nedēļas laikā apmeklē Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

20.oktobrī, Karjeras nedēļas laikā, 8.c klase apmeklēja Valsts Ugunsdzēsības un glābāšanas dienesta Liepājas 1.daļu. Skolēnus iepazīstināja ar ugunsdzēsēja un glābēja profesijas ikdienu. Detalizēti izstāstīja par pieejamo aprīkojumu, tehniku,  par darba raksturu, par to, ka jāmācās katru darba dienu, par to, kurās izglītības iestādēs var apgūt ugunsdzēsēja glābēja profesiju. Skolēniem pašiem bija iespējams gan uzģērbt glābēja formu, gan iekāpt ugunsdzēsēju mašīnās. Mācoties, ugunsdzēsējiem pilns ekipējums ir jāuzģērbj 25 sekunžu laikā,  garākās ugunsdzēsēju šļūtenes ir 30 km, kāpnes – Liepājas slimnīcas augstumā, t.i., 37 metrus. Tie bija vieni no interesantākajiem atklājumiem, ko skolēni iepriekš nezināja.

Pasākumu organizēja klases audzinātāja Aelita Lekareva kopā ar karjeras konsultanti Elitu Malovku.

Savukārt, 21.oktobrī pie ugunsdzēsējiem devās 7.a klase.