You are currently viewing Akcija “Bērni ziedu vietā”

Akcija “Bērni ziedu vietā”

Liels paldies visiem par dalību ikgadēja sociālā akcijā “Bērni ziedu vietā”. 

Mēs saņēmām lielu pateicību no biedrības un no bērnu vecākiem par Jūsu līdzdalību un atbalstu!!!! 

Šogad ir saziedota liela summa (vairāk nekā 1000 eiro), kura tiks apmaksātā, lai bērni ar īpašam vajadzībām varētu trenēties , un piedalīties Olimpiādē. 

Liels paldies klašu kolektīviem un klases audzinātājiem par atbalstu un dalību. Paldies arī vecākiem un bērniem, kuri piedalījās akcijā patstāvīgi, bez klases.

Paldies klasēm:

2.A – I. Timošenko

2.B – K. Gavriļenko

2.C – R. Timermane

3.C – V. Semjina

4.A – I. Krivonosova

4.B – A.Juberte

5.A – ģimenes individuāli.

6.B – I.Tokmakova

6.D – A. Avlasa

7.B – A. Jericjana

7.D – N. Zabeļina (ziedoja Dzīvnieku patversmei)

8.A – A. Gudkova

8.C – V. Vasiļevska

9.B – T. Dzalba

9.D – I. Turovska

11.A – J. Freimane

12.B – A. Arzaņājeva

Jūs, jūsu klases bērni un vecāki darāt lielu darbu. Paldies!