You are currently viewing Alternatīvā diena
69619382 916253482074408 2619365515763646464 n

Alternatīvā diena

Šodien 7.a un 7.b klases skolēni turpināja iepazīties ar Latviju. Skolēni apmeklēja Sabili un Tukumu, uzzināja interesantus faktus par Kurzemes reģionu, pastaigāja pa baskāju takas, pārbaudot savus spēkus un izturību. Skolēni atgriežās modri un ļoti veselīgi, gatavi ar jauniem spēkiem jaunajām mācību gadam.

Альтернативный день

Сегодня ученики 7а и б классов продолжили изучать Латвию. Ученики побывали в Сабиле и Тукумсе, узнали интересные факты из истории Курземского региона, погуляли по Босоногой тропе, проверив свою выдержку и силу. Вернулись все бодрыми и очень здоровыми, готовыми с новыми силами к новому учебному году.