You are currently viewing Atklāj savu profesiju
IMG 20191030 WA0005 1

Atklāj savu profesiju

Atklāj savu profesiju

 

   12.klašu jauniešiem projekta 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nodarbība “ Atklāj savu profesiju”, kuru vadīja biedrības “ Jauniešu akadēmijas “ Pacelt Pasauli”” personības izaugsmes trenere Dace Briede – Zālīte.

 

           Nodarbības tēma bija – nākotnes profesijas izvēle un mērķu plānošana.

Jaunieši, zinot savu personības tipu, mācījās kā veiksmīgāk veidot saskarsmi starp vienaudžiem un pieaugušo pasauli. Viņi uzzināja, kādi profesijas virzieni ir piemērotākie katram, guva atbildi uz sev svarīgākajiem karjeras izvēles  jautājumiem. Kuri jaunieši (20 skolēnu ) vēlējās, saņēma individuālo konsultāciju par sevis izvēlētajiem profesiju virzieniem. Katrs jaunietis individuāli sastādīja savu mērķu karti ( ar detalizētu plānu kreisajā kartes pusē un radošo zīmējumu(vīziju) labajā kartes pusē. Nodarbības laikā trenere izrunāja arī ar katru jaunieti individuālo plānu, palīdzot veiksmīgāk izplānot, iesakot idejas un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi sasniedzams.

 

             Jaunieši ļoti augsti novērtēja nodarbību un atzina par sev ļoti nepieciešmu, jo uzzinājuši un iepazinuši savu personības tipu, sapratuši, kādi profesijas virzieni ir piemērotākie katram. Jauniešiem tagad ir skaidrs (vai daudz skaidrāks nekā iepriekš) plāns, kā darboties tālāk un kam pievērst uzmanību, lai sasniegtu nākotnes profesiju.