Galvenās audzināšanas prioritātes

Gada prioritāte. Veicināt aktīvas un brīvas personības audzināšanu un attīstību, kas var patstāvīgi un radoši darboties, ņemot vērā individuālās vērtības un paša intereses.

 •  

  Veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem.

 •  

  Īstenot audzināšanas programmu, balstoties uz skolas vērtībām: atbildība, drosme un empātija.

 • latvia 1758828 640

   

  Stiprināt lojalitāti Latvijas valstij un piederību Liepājas pilsētai.

Galvenās audzināšanas prioritātes un uzdevumi 2020. – 2023.

Mācību gads

2020./2021.mācību gads

2021./2022. mācību gads

2022./2023. mācību gads

Gada prioritāte

Veicināt aktīvas un brīvas personības audzināšanu un attīstību, kas var patstāvīgi un radoši darboties, ņemot vērā individuālās vērtības un paša intereses.

Nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku un atbildīgu personību sabiedrībā, balstoties uz tikumu ētiku

Attīstīt emocionāli inteliģentu cilvēku īpašības katrā izglītojamā, īpaši akcentējot empātijas attīstīšanu dažādos līmeņos.

Uzdevumi

 • Veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem.

 • Īstenot audzināšanas programmu, balstoties uz skolas vērtībām: atbildība, drosme un empātija.

 • Bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, īstenojot projektu “Latvijas skolas soma”.

 • Stiprināt lojalitāti Latvijas valstij un piederību Liepājas pilsētai.
 • Pilnveidot izglītojamo izpratni par tikumu ētika zināšanu kopumu.

 • Pilnveidot skolas vidi-izglītojamo personības attīstībai, ņemot vērā katra temperamentu un rakstura īpašības.

 • Veicināt izglītojamo vēlmi un iniciatīvu pārstāvēt  skolēnu intereses līdzpārvaldes darbībā.

 • Uzņemties līdzatbildību skolas organizētājos pasākumos.
 • Veicināt empātijas nozīmes izpratni cilvēku saskarsmē.

 • Veicināt izglītojamo cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu.

 • Veidot saliedētu kolektīvu, attīstot komunikācijas  prasmes, sadarbojoties skolas pedagogiem, skolēniem un vecākiem.

Audzināšanas grafiki

Temātiskie pasākumi

Klašu audzinātāju stundas
Klase Klases audzinātājs Diena Stunda Telpa
1.a Daila Notte Pirmdiena 1 130.k.
1.b Aļona Larčenko Otrdiena 5 19.k.
1.c Nataļja Veļičko Otrdiena 5 21.k.
1.d Aļina Barsukova Otrdiena 5 129.k.
2.a Irina Timošenko Otrdiena 5 70.k.
2.b Karīna Gavriļenko Pirmdiena 5 74.k.
2.c Rimma Timermane Trešdiena 5 20.k.
3.a Marina Čičko Trešdiena 7 75.k.
3.b Irina Navickiene Trešdiena 1 73.k.
3.c Viktorija Semjina Trešdiena 5 18.k.
4.a Irina Krivonosova Otrdiena 5 129.k.
4.b Alīna Juberte Otrdiena 6 16.k.
4.c Jelena Bukina Trešdiena 7 72.k.
5.a Anna Ļitvinova Pirmdiena 6 142.k.
5.b Tatjana Kurdeko Trešdiena 7 104.k.
6.a Valerija Bortkuna Otrdiena 1 60.k.
6.b Inga Tokmakova Piektdiena 7 140.k.
6.c Žanna Sverļikova Piektdiena 1 62.k.
6.d Alla Avlasa Trešdiena 8 115.k.
7.a Kristīne Potocka Trešdiena 8 8.k.
7.b Anastasija Jericjana Ceturtdiena 7 116.k.
7.c Aelita Lekareva Ceturtdiena 1 114.k.
7.d Natālija Zabeļina Trešdiena 8 117.k.
8.a Anita Gudkova Pirmdiena 8 47.k.
8.b Stella Gluhovska Pirmdiena 8 125.k.
8.c Valentīna Vasiļevska Pirmdiena 7 144.k.
9.a Evita Puriņa Pirmdiena 7 6.k.
9.b Tatjana Dzalba Ceturtdiena 7 119.k.
9.c Ludmila Šulja Otrdiena 1 63.k.
9.d Irina Turovska Otrdiena 8 118.k.
10.a Olga Maikova Piektdiena 1 7.k.
10.b Nadežda Jurčenko Trešdiena 9 127.k.
11.a Jana Freimane Trešdiena 9 5.k.
11.b Olga Baluhina/ N.Bagirova Trešdiena 4 107.k.
12.a Inga Tokmakova Trešdiena 8 109.k.
12.b Aleksandra Arzaņajeva Otrdiena 8 61.k.
12.c Irina Vīksna Pirmdiena 8 58.k.

 

Fakultatīvi

Fakultatīvu, interešu izglītību, māksliniecisko pašdarbību, individuālu un grupu nodarbību saraksts tiek pievienots e-klases žurnālā apmeklējošā skolēna dienasgrāmatā. Zemāk ir fakultavīvu saraksts. Interesēties par fakultatīvu var pie to vadītāja.

Nr. Pedagogs Nodarbības nosaukums Stundu skaits Klase Telpa Darbs ar talant.
1 Jurijs Zinovjevs Skatuves māksla 21 5.-12.kl. aktu zāle
2 Jekaterina Cema Folkloras ansamblis "Rusiči" 6 1.-6.kl. aktu zālē  
3 Tatjana Dzalba Krievu valoda un literatūra 2 11.ab 119.k.
4 Valentīna Vasiļevska Literārā kafejnīca 2 8.с 144.k.
5 Tatjana Dzalba Literārā kafejnīca 2 12.b 119.k.  
6 Aļina Barsukova Darbs ar spējīgiem bērniem vizuālajā mākslā 3 1.abcd, 2.-3.kl. 129.k.
7 Marina Čičko Ārpusstundu lasīšana 1 3.a 75.k.  
8 Irina Krivonosova Ārpusstundu lasīšana 1 4.a 128.k.  
9 Alīna Juberte Ārpusstundu lasīšana 1 4.b 16.k.  
10 Aļina Barsukova Ārpusstundu lasīšana 1 1.d 129.k.  
11 Aļona Larčenko Ārpusstundu lasīšana 1 1.b 19.k.  
12 Jeļena Bukina Ārpusstundu lasīšana 1 4.c 72.k.  
13 Irina Timošenko Ārpusstundu lasīšana 1 2.a 70.k.  
14 Karīna Gavriļenko Ārpusstundu lasīšana 1 2.b 74.k.  
15 Nataļija Veļičko Ārpusstundu lasīšana 1 1.c 21.k.  
16 Viktorija Semjina Ārpusstundu lasīšana 1 3.c 18. k.  
17 Nataļija Veļičko Ārpusstundu lasīšana 1 2.c 20.k.  
18 Irina Navickiene Ārpusstundu lasīšana 1 3.b 73.k.  
19 Daila Notte Latviešu valoda un literatūra 2 1.a 130.k.  
20 Dmitrijs Gorlačevs Sporto visa klase 2 4.c sporta zālē  
21 Svetlana Volkova "Bērnu žūrija" 2 4.b bibliotēkā (158.)  
22 Andrejs Zavaruhins Robottehnika 3 3.a, 3.c, 4.b, 4.c, 5.a 44.
23 Anna Ļitvinova Literārais klubs 2 5.a 142.
24 Nadežda Jurčenko Esi līderis! 2 10.a, 12. 127.  
25 Marika Beļēviča Vizuālās mākslas studija ''Perspektīva'' 2 4.-12. 114.  
26 Nadežda Jurčenko Topošie biznesmeņi. 2 7.-9. 127.  
27 Nadežda Jurčenko Topošie biznesmeņi. 2 10.-11. 127.  
28 Natālija Bagirova Debašu pulciņš 2 8.-9.kl. 132.  
29 Inga Tokmakova ZPD izstrādes principi. 2 12.a, 12.c 140.  
30 Anita Gudkova Projektu darbu izstrādes principi 2 11. - 12. kl. 51.  
31 Nataļja Zabeļina Pētnieciskie darbi 2 7.-8.kl. 117.k.  
32 Alla Avlasa Pētnieciskie darbi 2 5.-6. kl. 115.k.  
33 Svetlana Gorodiska Mana Latvija 2 5.-6.kl. 104.k.  
34 Tatjana Velika Darbs ar talantīgiem skolēniem fizikā 1 11.-12.kl. 110.kab.  
35 Liene Dzene Darbs ar spējīgiem bērniem latviešu valodā 1 6.klases 142.kab.
36 Rimma Timermane Praktiskā konstruēšana 4 3.a 75.  


Paturi sniegpārslu saujā, 

Un paskaties kā tā mirdz.

Nesaki, ka tā auksta 

Varbūt tai silta sirds….

Liepājas Liedaga vidusskolas 

2021./2022.m.g. I semestra noslēguma pasākumu plāns.

Datums 

Aktivitāte 

Dalībnieki 

Atbildīgais 

Vieta 

līdz 10.12. 

Skolas dekorēšana: 

 • Skolas gaiteņu logu dekorēšana. 
 • Egles izvietošana un dekorēšana.
 • Klašu telpu dekorēšana 
 

N.Bagirova 

I.Ērcuma-Badrina

līdzpārvalde 

kl.audzinātāji 

 

līdz 17.12.

Labdarības akcija dāvanas Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” dalībniekiem.

skolas pedagogi 

N.Bagirova

A.Ušeņina

līdzpārvalde

 

līdz 20.12. 

Konkurss “Mājīgāka klase” (nolikums)

1.-12.kl.

N.Bagirova

līdzpārvalde 

klases telpās 

17.12.; 20.12.

Klases saliedēšana pēc atsevišķa grafika: šeit.

1.-4.kl.

Atbalsta komanda 

 

13.-17.12.

Adventa kalendārs 

 

Līdzpārvalde

soc.tīklos

20.12. 

9:00-12:00 

I semestra noslēguma pasākumi 

1.-4.kl.

kl.audzinātāji

klases telpās 

20.12. 

Orientēšanas sacensības (projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Liepājas valstspilsētas pašvaldībā” ietvaros)

5.kl.

N.Bagirova

A.Ušeņina 

līdzpārvalde 

skolas teritorijā

21.12.

9:00-11:00 

12:00-14:00

I semestra noslēguma pasākumi 

5.-8.kl.

9.-12.kl.

kl.audzinātāji 

 

līdz 20.12. 

Video apsveikums no administrācijas

 

administrācija