Category: Latviski

“Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI) Izglītības attīstības centrs (IAC) 2020. gada aprīlī uzsāk īstenot projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI), projektu (Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta mērķis ir sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un […]
Tās pēdas, kas, nemierā mītas, Līdz skolai reiz atveda mani, Kur saulainā septembra rītā Man skanēja pirmie zvani. Ik rītus uz skolu skrejot, Ar kļavām es biju draugos, Un šovakar, projām ejot, Vēl ilgi atpakaļ raugos… Ojārs Vācietis 20. jūnijā svinīgā un mazliet skumīgā noskaņā Liepājas Liedaga vidusskolas pirmie 12. klašu absolventi saņēma absolventa apliecinājumu. […]
Šodien mūsu skolā ir gan svinīgs, gan skumīgs pasākums, jo mūsu direktors Valerijs Jepiskoposovs pēc 35 gadu stāža direktora amatā aiziet no skolas, lai vairāk pavadītu laiku mājās kopā ar savu ģimeni. Viņš ri nostrādājis 34 gadus kā Liepājas 12.vidusskolas direktors un tieši viņš kopā ar savu komandu un pedagogu kolektīvu veiksmīgi apvienojis divas skolas […]
Pēc klasēm Pēc mācību priekšmetiem   Pēc apguves līmeņiem   Vidējo vērtējumu tabulas
Jūnijs ir īpašs ne tikai ar reibinošo jasmīnu smaržu un putnu dziesmu skaņām, bet arī ar to, ka tas atnes smeldzīgu un labi padarīta darba sajūtu. Ir pienācis izlaiduma  laiks –  jaunu izvēļu un izaicinājumu laiks. 15. un 16. jūnijā mūsu skolā notika svinīga apliecību par pamatizglītības apguvi izsniegšana. Mūsu 9. klašu absolventi sasniedza pirmo […]
2019./2020. mācību gada 2. semestrī Liepājas Liedaga vidusskolā aktīvi turpinājās darbs Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS”. Šajā semestrī projektā bija iesaistījušies 32 pedagogi un papildu konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa vai cita atbalsta personāla atbalstu saņēmuši 86 skolēni (skat. 1. attēlu). 1. attēls. Konsultāciju […]
8. jūnijā skolā notika svinīgais pasākums: vidusskolēnu godināšana un prēmiju pasniegšana par izciliem sasniegumiem olimpiādēs un aktīvu līdzdalību skolas dzīve. Pie direktora tika uzaicināti: 11.a klases skolēni Uļjana Žukova, Vjačeslavs Naņaks un Maksims Hritankovs, 11.b klases skolnieks Ņikita Rezenovs, 11.c klases skolnieces Agate Krūmiņa un Dana Tarabarova, 10.a klases skolniece Anastasija Rižkova. Skolēniem ir izcili […]
10.klasē uzņem skolēnus, kuriem: 1.Visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm; 2. Izvēlētajos padziļinātajos kursos, vērtējums mācību priekšmetā nav zemāks par 5 ballēm; 3. Ir uzrakstīta motivācijas vēstule.  Uzņemšanas rezultātus fiksē protokolā. Protokolu paraksta uzņemšanas komisija, kuras sastāvā ir skolas direktors, direktora vietnieki izglītības […]
2020./2021.m.g. 1.klašu saraksti būs pieejami skolas kancelejā no 5.jūnija. Lūdzam Jūs vasaras laikā iesniegt skolas kancelejā: Veselības karti PII apliecinājumu Bērnu prasmju izvērtējumu Skolēnus un vecākus gaidīsim skolā 1.septembrī uz Zinību dienas svinībām! Topošo pirmklasnieku klases audzinātājas  sazināsies ar jums augustā un sniegs papildu informāciju. Adaptācijas nedēļa norisināsies septembrī. Paldies par uzticību mūsu skolai!
Tiešsaistes konkursā “Fizmix Eksperiments”, kurš norisinājās no 10.februāra līdz 22.maijam Liepājas Liedaga vidusskolas komanda “Pozitroni” ieguva 3.vietu Kurzemes reģionā.  Komandas sastāvā bija 9.d klases skolēni: Marks Dvojeglazovs, Anastasija Lobza, Elisaveta Pisarenko, Melanija Simčaka un Artjoms Leps. Paldies skolotājai Tatjanai Velikai par skolēnu sagatavošanu.