You are currently viewing Dinamiskas sporta pauzes Zoom lietotnē
sports

Dinamiskas sporta pauzes Zoom lietotnē

sports

Dinamiskas sporta pauzes notiks Zoom lietotnē pēc grafikā zemāk. Zoom saites tiks nosūtītas e-klases pastā (saziņa).

Pirmdiena

1.kl. 11.45-12.00

2.kl.12.40 – 12.55

Otrdiena

3.kl. 11.45 – 12.00

4.kl. 12.40 – 12.55

Tresdiena

5.kl. 11.45-12.00

6.kl.12.40 – 12.55

Ceturtdiena

7.kl. 11.45-12.00

8.kl.12.40 – 12.55

Piektdiena

10 – 12.kl. 11.45-12.00