You are currently viewing Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Latvijas Vēstnesis ir publicējis 06.01. MK pieņemtos lēmumus un tie ir stājušies spēkā.

Grozījumi Rīkojumā Nr. 720. “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

https://www.vestnesis.lv/op/2022/5A.2

https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu


Grozījumi MK noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

https://www.vestnesis.lv/op/2022/5A.1

https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

Zemāk vizuālā informācija par galvenajām izmaiņām.

 

IZM mājas lapā esam ievietojuši:

1. Nosacījumus interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai

https://www.izm.gov.lv/lv/media/15124/download

2. Nacionālā veselības dienesta informāciju par bērnu vakcināciju

https://covid19.gov.lv/sites/default/files/2021-12/BernuVakcinacija_1512_infografika.pdf

https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0