Erasmus+ projekts "Atbalsts Atbalstam!"

      2019. gada 17.-21. jūnijā Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Natalija Zavaruhina un Inga Dukule ieguva vērtīgu pieredzi darba ēnošanas vizītē Maltā, apmeklējot organizāciju “Hand in Hand Malta”.

Skola izsaka lielu pateicību “Hand in Hand Malta” izcilai skolotājai un mentorei Ms. Eleanor Demanuele. Tā bija lieliska iespēja piedalīties stundās, kur mācās bērni ar uzvedības grūtībām. Darba ēnošanas vizīti organizēja uzņemošais partneris Maltā Paragon Europe. Šī viennozīmīgi ir ikdienas darbam nozīmīga pieredze un bija visu pūļu vērta.

 

Vairāk informācijas par projektu:

▪ Erasmus+ projekta nosaukums: Support for Support!

▪ Erasmus+ projekta nr.: 2018-1-LV01-KA101-046775 

▪ Finansējuma saņēmējs: Liepājas Liedaga vidusskola

▪ Projekta partneru organizācijas: Paragon Europe (Malta), E-project consult (Italy, Sicily) un I-DEC Training Centre (Greece). 

▪ Projekta ilgums: 01.07.2018. – 30.04.2020. 

▪ Projekta mēŗķis: Key Action 1 Erasmus programma – skolotāju mobilitāte izglītības un apmācības mērķiem, skolas starptautisko sadarbību attīstība.

▪ Projekta finansējums: maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 11 708,00 EUR (Eiropas komisijas finansējums)

▪ Mērķauditorija: Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas personāls (Liepājas Liedaga vidusskola)

 

▪ Galvenās projekta aktivitātes. 4 skolas pārstāvji (atbalsta komandas dalībnieki un personāls, kas aktīvi iesaistās atbalsta pasākumu nodrošināšanā, metodoloģisko un izglītības programmu attīstībā, skolēnu izglītošanā un komunikācijā ar viņu vecākiem) uzlabo savu profesionālo kompetenci, mācību kursos apgūstot metodoloģiskās pieejas darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības. Dalībniekiem ir iespēja piedalīties Erasmus+ programmā, lai gūtu personīgu pieredzi par mācību mobilitātes iespējām un ceļošanu ārvalstīs. 

 

Rezultātā projekta dalībnieki uzlabo profesionālo kompetenci un svešvalodas prasmes, kā arī palielina skolas konkurētspēju, pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, iegūstot pieredzi Itālijā un Grieķijā.  Pēc projekta īstenošanas, veidosies ilgtermiņa sadarbība starp iesaistītajām organizācijām, kas ļaus kopīgi veidot un attīstīt citus projektus un aktivitātes. 

 

Šī ir ne tikai jauna pieredze un pašpilnveidošanās process, bet arī iespēja klātienē prezentēt savu valsti un skolu ārzemju kolēģiem. Turklāt tā ir iespēja palielināt Liepājas Liedaga vidusskolas publicitāti reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī. Informācija par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem tiks publicēta visu iesaistīto organizāciju mājas lapās un/vai sociālajos tīklos.

 

Pārskats par kompānijas Hand in Hand Ltd darbības ēnošanu

 

Pārskats par The A Roca Cultural Association