You are currently viewing Erasmus+ projekts “Meistarklases skolotājiem”
Erasmus Logo

Erasmus+ projekts “Meistarklases skolotājiem”

  • Erasmus+ projekta nosaukums: Meistarklases skolotājiem (MasterClass)

  • Erasmus+ projekta nr.: 2019-1-LV01-KA101-060147 

  • Finansējuma saņēmējs: Liepājas Liedaga vidusskola

  • Projekta partneru organizācijas: Chiara Crisci (INTERMOBEX) no Spānijas, Sistema Practices s.I. (ESMOVIA) no Spānijas un ShipCon Limassol Limited no Kipras.

  • Projekta ilgums: 01.07.2019. – 31.03.2022.

  • Projekta mēŗķis: Key Action 1 Erasmus programma – skolotāju mobilitāte izglītības un apmācības mērķiem, skolas starptautisko sadarbību attīstība.

  • Projekta finansējums: maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 31 940,00 EUR (Eiropas komisijas finansējums)

  • Mērķauditorija: Liepājas Liedaga vidusskolas personāls (iepriekš, Liepājas A. Puškina vidusskolas Nr.2)

  • Galvenās projekta aktivitātes: Projekta ietvaros paredzēts organizēt 15 mobilitātes uz 6 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā un Kiprā. Skolas personāls, it īpaši skolas Atbalsta komandas locekļiem un līdz šim aktīvi atbalsta pasākumos iesaistītais personāls, kas piedalās skolēnu audzināšanā, metodikas un programmu izstrādē, kā arī skolēnu un vecāku informēšanā, pilnveidos profesionālo kompetenci izejot apmācību par metodiskās zināšanas darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības, kā arī iegūs iespēju personīgi piedalīties Erasmus+ programmas projektā un iegūt personīgo pieredzi par mobilitāti. Rezultātā pilnveidojot gan profesionālo, gan svešvalodas komunikācijas kompetenci, un stiprinās skolas internacionalizācijas iespējas.


Projekta raksti