Erasmus+ projekta nosaukums: Meistarklases skolotājiem (MasterClass)

Erasmus+ projekta nr.: 2019-1-LV01-KA101-060147 

Finansējuma saņēmējs: Liepājas Liedaga vidusskola

Projekta partneru organizācijas: Chiara Crisci (INTERMOBEX) no Spānijas, Sistema Practices s.I. (ESMOVIA) no Spānijas un ShipCon Limassol Limited no Kipras.

Projekta ilgums: 01.07.2019. – 30.03.2021. 

Projekta mēŗķis: Key Action 1 Erasmus programma – skolotāju mobilitāte izglītības un apmācības mērķiem, skolas starptautisko sadarbību attīstība.

Projekta finansējums: maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 31 940,00 EUR (Eiropas komisijas finansējums)

Mērķauditorija: Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas personāls (Liepājas Liedaga vidusskola)

Galvenās projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros paredzēts organizēt 15 mobilitātes uz 6 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā un Kiprā. Skolas personāls, it īpaši skolas Atbalsta komandas locekļiem un līdz šim aktīvi atbalsta pasākumos iesaistītais personāls, kas piedalās skolēnu audzināšanā, metodikas un programmu izstrādē, kā arī skolēnu un vecāku informēšanā, pilnveidos profesionālo kompetenci izejot apmācību par metodiskās zināšanas darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības, kā arī iegūs iespēju personīgi piedalīties Erasmus+ programmas projektā un iegūt personīgo pieredzi par mobilitāti. Rezultātā pilnveidojot gan profesionālo, gan svešvalodas komunikācijas kompetenci, un stiprinās skolas internacionalizācijas iespējas.

Projekta aktivitātes

“INTERMOBEX” apmeklēšana Laspamasā

    📅 2.-6.decembris 2019.

No 2. līdz 6. decembrim 2019.g. MasterClass Erasmus+ projekta ietvaros sociālais pedagogs Anna Ušenina un logopēde Inga Dukule apmeklēja INTERMOBEX (Starptautiskā mobilitātes pieredze) Laspalmasā.

Viņas iepazinās ar salas izglītības sistēmu, īpašu uzmanību pievēršot principiem darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtībās. Nedēļas laikā mūsu skolotāji apmeklēja vairākas skolas – valsts, privātas un arī daļēji nodrošinātas ar valsts līdzfinansējumu.

Piedalījās vietējo skolu atbalsta komandas aktivitātēs, kā arī apmeklēja speciālo psiholoģisko un pedagoģisko centru, kuru speciālisti sniedz palīdzību studentiem un vecākiem.

Apmācības kursa īpaša uzmanība tika pievērsta palīdzības organizēšanai skolēniem ar īpašām vajadzībām (Students with Specific Needs of Educational Support). Ieskaitot testus un veidus, kurus izmanto, lai noteiktu SLD (specifiskas mācīšanās grūtības), kā arī dažādām metodēm darbā ar šādiem bērniem.

Neapšaubāmi, noderīgas bija arī tikšanās un pieredzes apmaiņa ar nevalstisko organizāciju speciālistiem.

Skola izsaka pateicību organizācijai INTERMOBEX un personīgi Chiara Crisci.

 

📅 2.-6.december 2019.

 

     From 2nd till 6th December our school’s social worker Anna Ušenina and speech therapist Inga Dukule visited INTERMOBEX organization (International Mobility Experience) in Las Palmas, under the Erasmus+ project “MasterClass”.

 

They got acquainted with the educational system of the island paying special attention to the principles of working with children who are experiencing educational difficulties. In one week’s time, our teachers visited a number of schools, both state and private, as well as schools that have mixed financing sources. The teachers got to know the work of support teams, as well as the work of special psychological-pedagogical centers, whose specialists provide support to students and parents.

 

Special attention was dedicated to a helping organization called Students with Specific Needs of Educational Support. Particular interest was towards the tools that are used to identify SLDs (Specific Learning Difficulties), as well as diversity of methods working with these kinds of children.

 

Undoubtedly meetings and exchange of experience by non-governmental organizations should be considered useful.

 

The school expresses its gratitude to INTERMOBEX and personally to Chiara Crisci.

Pārskats par apmācību Erasmus+ projekta ietvaros organizācijā Intermobex