You are currently viewing ES programmēšanas nedēļa
изображение viber 2019 10 11 14 38 46

ES programmēšanas nedēļa

  • Post category:Latviski

No 5.oktobri visā pasaulē startēja ES programmēšanas nedēļa. Mūsu skolas informātikas un programmēšanas skolotāji Marija Grigorjeva un Anita Gudkova arī piedalās šajā pasākumā, un pirmās radošas programmēšanas nodarbības bez datoriem tiek novadīti jau šonedēļ. Nodarbības laikā 6.a un 7.a klases skolēniem bija iespēja sacensties “CodyRoby divkaujā”, izmēģināt sevi robota lomā, kā arī iemācīties ātri sastādīt saprotamo un precīzu algoritmu. Skolēni ieraudzīja, ka programmēšana ir ne tikai darbs uz datora, bet arī praktiskais darbs bez ierīcēm.

С 5 октября во всем мире стартовала неделя программирования. Учителя информатики и программирования Мария Григорьева и Анита Гудкова тоже участвуют в этом мероприятии, и первые занимательные уроки по программированию без компьютеров были проведены уже на этой неделе. Во время урока у учеников 6а и 7а классов была возможность посоревноваться в “поединке CodyRoby”, попробовать себя в роли робота, а также научиться быстро составлять точные и понятные алгоритмы. Дети увидели, что программирование – это не только работа за компьютером, но и практические задания без устройств.