You are currently viewing ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Liepājas Liedaga vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2022. gada 31. maijs. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm,   spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

2021./2022.m.g. projekta ietvaros skolā strādā pedagogs – karjeras konsultants Aira Klampe