Eiropas Savienības Fonda projekts Nr. 8.3.5.0./16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

No 2017.-2020.gadam Liepājas Liepājas Liedaga vidusskola piedalās Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā Nr. 8.3.5.0./16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

2019./2020.m.g.

“ Kas es varētu būt?”

 

3.a klases skolēni devās uz Ventspili, lai ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ekskursijās – nodarbībās “ Kas es varētu būt ? ” iepazītu dažādas profesijas un to darba vidi.


Skolēni apmeklēja Ventspils Jaunrades nama Planetāriju un observatoriju. Nodarbības laikā bērni iepazina astronoma profesiju. Planetārija un observatorijas darba vidi un specifiku. Saprata, ka astronoms ir zinātnieks. Šīs profesijas cilvēkiem ir ļoti labi jāzina dabaszinības. Bet vēl mazie skolēni pārliecinājās, ka stundās apgūtās zināšanas un prasmes reāli ir pielietojamas, strādājot konkrētu darbu kādā profesijā. Skolēnus ieinteresēja astronoma darba rīks – teleskops, kurš ir radīts pirms 400 gadiem. Vēl zēni un meitenes ar interesi vēroja astronoma darba objektus: Visumā esošās zvaigznes un planētas.


Apmeklējot Ventspils Piejūras brīvdabas muzeju, skolēni iepazinās ar muzejā strādājošajiem profesionāļiem – gidu, kasieri, ekspozīcijas vadītāju. Praktiskā nodarbībā bērni iepazina vilciena vadītāja, mehāniķa profesijas, to darba apstākļus un veicamos pienākumus un specifiku. Ar prieku viņi palīdzēja vadīt vilcienu un iepazina mazbānīša “ benzīnu” – ogles.


Skolēni ir ļoti priecīgi par nodarbībām Ventspilī un iepazina atšķirīgu darba specifiku: fizisks – garīgs darbs, darbs telpās – darbs ārā. Bērni ir padomājuši, vai viņiem patīk un vai gribētu strādāt iepazītās profesijās.