Noslēguma Pārbaudes darbi

Valsts diagnosticējošo darbu un eksāmenu grafiks
Valsts pārbaužu darbu formāts, konkrēts laiks un vieta tiks precizēta. Sekojiet līdzi informācijai