Noslēguma Pārbaudes darbi

Valsts diagnosticējošo darbu un eksāmenu grafiks
Valsts pārbaužu darbu formāts, konkrēts laiks un vieta tiks precizēta. Sekojiet līdzi informācijai

Grafikā zemāk ar krāsām ir iezīmētas:
3.klašu diagnosticējošie darbi   
6.klašu diagnosticējošie darbi
9.klašu centralizētie eksāmeni
12.klašu un vidusskolas centralizētie un necentralizētie eksāmeni


* Valsts pārbaužu darbu formāts, konkrēts laiks un vieta tiks precizēta. Sekojiet līdzi informācijai