Skolas pārbaudes darbi

2019.gads

Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris

2020.gads.

Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs

Pilsētas pārbaudes darbi

PIRMSEKSĀMENU PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 2019./2020.m.g.

 p.k.

Mācību priekšmets

Klase

Laiks

1.

MATEMĀTIKA

12.kl.

17.12., 03.03.

 

 

9.kl.

12.12., 11.03.

2.

LATVIEŠU VALODA

12.kl.

09.01., 02.04.

 

 

9.kl.

05.03.

3.

KRIEVU VALODA UN LITERATŪRA(MAZĀK.)

12.kl.

04.12., 27.04.

 

 

9.kl.

06.04.

4.

VĀCU VALODA

9.kl.

23.04.

5.

ANGĻU VALODA

12.kl.

18.10.

 

 

9.kl.

16.01.

 

DIAGNOSTICĒJOŠO DARBU GRAFIKS 2019./2020.M.G.

Nr.p.k.

Mācību priekšmets

Klase

Laiks

1.

Latviešu valoda, valsts valoda

11.kl.

26.03.

2.

Latviešu valoda, valsts valoda

10.kl.

25.09.; 16.04.

3.

Diagnosticējošie laboratorijas darbi 11.klasē fizikā un ķīmijā.

11.kl.

16.04

 

Valsts pārbaudes darbi un eksāmeni

▪ Valsts pārbaudījumu grafiks

▪ Liepājas Liedaga vidsusskolas valsts pārbaudes darbu norises grafiks 2019./2020.m.g.

▪ Informāciju par ieskaitēm un eksāmenu uzdevumus par iepriekšējiem gadiem Jūs varat atrast visc.gov.lv mājas lapā.

Neatliec gatavošanos valsts pārbaudījumiem. Izmanto www.uzdevumi.lv! Tas ir virtuāls, mūsdienīgs, izpalīdzīgs, vienkaršs, uzskatams mācību portāls. Ienāc ar saviem e-klases datiem.

 

Pamācība kā ieiet portālā