Informācija

Dažādi ziņu bloki

Transporta mēnešbiļetes

Ir iespēja iegādāties skolēnu transporta mēnešbiļetes. Cenas: tramvaja – 13 Eur, autobusa – 15 Eur, kopīgais – 19 Eur. Mīļš lūgums sagatavot precīzu naudu.

Papildu brīvdienas 1.klasēm

Papildus brīvdienas 1. klases izglītojamajiem 2019./2020. mācību gadā noteiktas no 2. – 7. oktobrim.

Skolas padome

Aktuālu jautājumu risināšanā un skolas dzīvē dalību pieņem skolas padome, kurā sastāvā ir vecāku pārstāvi no katras klašu paralēles. 

 Skolas padomes tikšanās 2019./2020. māc. gadā:

‍♦ 31.oktobrī              ♦ 23.decembrī                ♦ 23.aprīli

 Vecāku tikšanās

Norises vieta: aktu zāle. Kopsapulces datums un laiks:

 

▪ 1.-2. klases  – 17.09 plkst. 17:30

 

▪ 3.-4. klases  – 17.09 plkst. 18:20

 

▪ 5.-6. klases  – 18.09 plkst. 17:30

 

▪ 7.-8. klases  – 18.09 plkst. 18:20

 

▪ 9. klases  – 24.09 plkst. 17:30

 

▪ 12. klases  – 24.09 plkst. 18:30

 

▪ 10.-11. klases  – 25.09 plkst. 17:30

 Darbs ar vecākiem

▪ Atklātās stundas vecākiem – pēc vienošanās ar skolotājiem.

▪ Individuālās tikšanās ar vecākiem:
1.-7.klases –
8.-12.klases – 

▪ Tikšanās ar priekšmetu skolotājiem – pēc savstarpējas vienošanās.

Skolas ēdnīcas ēdienkartes

Septembris:

Septembris-oktobris

 

Oktobris

 

Oktobris-novembris

  • 28.okt. – 1.nov.

Novembris

  • 4.-8.

  • 11.-15.

  • 18.-22.

  • 25.-29.

 

Decembris

  • 2.-6.

  • 9.-13.

  • 16.-20.