Skolas padome

Aktuālu jautājumu risināšanā un skolas dzīvē dalību pieņem skolas padome, kurā sastāvā ir vecāku pārstāvi no katras klašu paralēles.

Skolas padomes tikšanās 2020./2021. māc. gadā:

Skolas padomes darbības plāns 2020./2021. m.g.

Darbs ar vecākiem

 


Vecāku sapulces

 

▪ 1.-3. klases  –  14. septembrī plkst. 18:10

▪ 4.-6. klases  – 15.septembrī plkst. 18:10

▪ 7.,8.,10.,11. klases – 16.septembrī plkst. 18:10

▪ 9.-12. klases  –  17.septembrī plkst. 18:10

 


Darbs ar vecākiem

 

▪ Skolēnu vecāku diena –  [datums] no 17:00 līdz 19:00

▪ Tikšanās ar priekšmetu skolotājiem – pēc savstarpējas vienošanās.

Skolas ēdnīcas ēdienkartes

I semestris

 


Oktobris

 

1. – 2.

5. – 9.

12. – 16.

26. – 30.

 


Novembris

 

2. – 6.

9. – 13.

16. – 20.

23. – 27.

30.

 


Decembris

 

1. – 3.

6. – 10.

13. – 17.

II semestris

 


Janvāris

 

4. – 8.

11. – 15.

18. – 22.

20. – 24.

25. – 29.

 

 


Februāris

 

1. – 5.

8. – 12.

15. – 19.

22. – 26.

 


Marts

 

1. – 5.

8. – 12.

22. – 26.

29. – 31.

 


Aprīlis

 

1.

6. – 9.

12. – 16.

19. – 23.

26. – 30.

 

 


Maijs

 

3. – 7.

10. – 14.

17. – 21.

24. – 28.

31.