Informācija

Skolas padome

Aktuālu jautājumu risināšanā un skolas dzīvē dalību pieņem skolas padome, kurā sastāvā ir vecāku pārstāvi no katras klašu paralēles.
Skolas padomes sastāvs.

 Skolas padomes tikšanās 2019./2020. māc. gadā:

‍♦ 31.oktobrī (darba kartība un izraksts no protokola)             ♦ 23.decembrī                ♦ 23.aprīli

Skolas darbības plāns 2019./2020. m.g.

 

Nr.

Nosaukums

Laiks

Atbildīgais

1.

Atbalsts skolēnu vecāku dienas organizēšanā (reģistrācija, e-aptaujas rezultātu apkopojums)

31.10.

Līdz 25.11.

SP dalībnieki

SP aktīvs

2.

Atbalsts skolas akreditācijas sagatavošanas etapā un sadarbība akreditācijas laikā

Novembris – februāris

SP dalībnieki

SP aktīvs

3.

Vidusskolas izglītības programmu kursu saskaņošana (“izvēļņu grozi”)

Decembris – aprīlis

SP aktīvs un darba grupas

4.

Līdzdalība mācību gada nobeiguma pasākumu sagatavošanā

Aprīlis – maijs

SP aktīvs un darba grupas

 Vecāku sapulces

Norises vieta: aktu zāle. Kopsapulces datums un laiks:

 

▪ 1.-2. klases  – 17.09 plkst. 17:30

 

▪ 3.-4. klases  – 17.09 plkst. 18:20

 

▪ 5.-6. klases  – 18.09 plkst. 17:30

 

▪ 7.-8. klases  – 18.09 plkst. 18:20

 

▪ 9. klases  – 24.09 plkst. 17:30

 

▪ 12. klases  – 24.09 plkst. 18:30

 

▪ 10.-11. klases  – 25.09 plkst. 17:30

 Darbs ar vecākiem

▪ Skolēnu vecāku diena – 14.11.2019. no 17:00 līdz 19:00

▪ Tikšanās ar priekšmetu skolotājiem – pēc savstarpējas vienošanās.

Dažādi ziņu bloki

Transporta mēnešbiļetes

Ir iespēja iegādāties skolēnu transporta mēnešbiļetes. Cenas: tramvaja – 13 Eur, autobusa – 15 Eur, kopīgais – 19 Eur. Mīļš lūgums sagatavot precīzu naudu.

Papildu brīvdienas 1.klasēm

Papildus brīvdienas 1. klases izglītojamajiem 2019./2020. mācību gadā noteiktas no 3. – 7. februārim.

Skolas ēdnīcas ēdienkartes

Septembris:

 

Septembris-oktobris

 

Oktobris

 

Oktobris-novembris

Novembris

 

Decembris

  • 2.-6.

  • 9.-13.

  • 16.-20.