Publikācijas vecākiem

Darbs ar vecākiem

Vecāku sapulces notiks Zoom platformā pēc atsevišķa grafika. Informācija pie klašu audzinātājiem.

Skolas ēdnīcas ēdienkartes 

I semestris
Septembra ēdienkartes

26.-30.septembrim19.-23.septembrim

 

19.-23.septembrim

 

12.-16.septembrim

 

5.-9.septembrim

Oktobra ēdienkartes
Novembra ēdienkartes
Decembra ēdienkartes
II semestris
Janvāra ēdienkartes
Februāra ēdienkartes
Marta ēdienkartes
Aprīļa ēdienkartes
Maija ēdienkartes