Liepājas Liedaga vidusskolā realizē 9 izglītības programmas

Pamatizglītības mazākumtautību programmas 1.-9.klases

Izglītības programma Kods Papildu apguves priekšmeti

1. Pamatizglītības mazākumtautību programma

21011121

Pamatu priekšmeti

2. Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmas

21014121

+ konstruēšana
+ programmēšanas pamati

3. Pamatizglītības programma

21011111

Latviešu valodas plūsma

Pamatizglītības programmu stundu plāns un skaits

Google tabula

Vispārējās vidējās izglītības programmas 10.-12.klases

Izglītības programma  Kods Papildu apguves priekšmeti

1. Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma

31011021  31011011

+ politika un tiesības
+ kulturoloģija

2. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma

31014021  31014011

+ tehniskā angļu valoda
+ lietišķa matemātika
+ tehniskā grafika
+ programmēšanas pamati

3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

31013021  31013011

+ padziļināta matemātika, fizika, bioloģija
+ programmēšanas pamati
+ tehniskā grafika

4. Vispārējās vidējās izglītības bioloģijas, medicīnas un farmācijas programma

31016011

+ padziļināta bioloģija un ķīmija
+ vācu vai franču valoda
+ uzņēmējdarbības pamati
+ datorika
+ mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra
+ starpdisciplinārais kurss: projekta darbs 12.klasē

5. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un informācijas komunikācijas tehnoloģiju programma

31016011

+ padziļināta matemātika, programmēšana un angļu valoda
+ vācu vai franču valoda
+ uzņēmējdarbības pamati
+ starpdisciplinārais kurss: projekta darbs 12.klasē

6. Vispārējās vidējās izglītības ķīmijas, fizikas un inženierzinātnes programma

31016011

+ padziļināta matemātika, fizika un ķīmija
+ vācu vai franču valoda
+ uzņēmējdarbības pamati
+ starpdisciplinārais kurss: projekta darbs 12.klasē

7. Vispārējās vidējās izglītības politikas un jurisprudences programma

31016011

+ vācu vai franču valoda
+ vēsture un sociālas zinātnes
+ uzņēmējdarbības pamati
+ datorika
+ projekta darbs

Vispārējās vidējās programmu stundu plāns un skaits

Google tabula