Izglītības programmas

Liepājas Liedaga vidusskolā realizē 3 izglītības programmas

Pamatizglītības programmas 1.-9.klases

Izglītības programma Kods Papildu apguves priekšmeti

1. Pamatizglītības mazākumtautību programma (iepriekšēja + Skola2030 standarts)

21011121

Pamatu priekšmeti

2. Pamatizglītības programma 

21011111

Latviešu valodas plūsma

Tabulācijā zemāk ir stundu plāni pēc pamatizglītības programmām

Vispārējās vidējās izglītības programmas 10.-12.klases

Vispārējās vidējās izglītības programma ar kodu 31016011 ar sekojošiem virzieniem: Papildu apguves priekšmeti

1. Vispārējās vidējās izglītības bioloģijas, medicīnas un farmācijas programma

+ padziļināta bioloģija un ķīmija
+ datorika
+ mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra
+ vācu vai franču valoda
+ uzņēmējdarbības pamati
+ starpdisciplinārais kurss: projekta darbs 12.klasē

2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un informācijas komunikācijas tehnoloģiju programma

+ padziļināta matemātika, programmēšana un angļu valoda
+ vācu vai franču valoda
+ uzņēmējdarbības pamati
+ starpdisciplinārais kurss: projekta darbs 12.klasē

3. Vispārējās vidējās izglītības ķīmijas, fizikas un inženierzinātnes programma

+ padziļināta matemātika, fizika un ķīmija
+ vācu vai franču valoda
+ uzņēmējdarbības pamati
+ starpdisciplinārais kurss: projekta darbs 12.klasē

4. Vispārējās vidējās izglītības politikas un jurisprudences programma

+ vēsture un sociālas zinātnes
+ datorika
+ vācu vai franču valoda
+ uzņēmējdarbības pamati
+ projekta darbs

Tabulācijā zemāk ir stundu plāni pēc vispārējās vidējās izglītības programmām ar kodu 31016011