Liepājas Liedaga vidusskolā tiek realizētas 6 izglītības programmas:

  • 2 pamatizglītības mazākumtautību programmas 
  • 6 vispārējās vidējās izglītības programmas

Pamatizglītības mazākumtautību programmas:

Izglītības programma Kods Papildu apguves priekšmeti
1. Pamatizglītības mazākumtautību programma
21011121
Pamatu priekšmeti
2. Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmas
21014121
+ konstruēšana
+ programmēšanas pamati

Pamatizglītības programmu stundu plāns un skaits (apakšā var pārslēgties starp klasēm)

Vispārējās vidējās izglītības programmas

Izglītības programma Kods Papildu apguves priekšmeti
1. Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma
31011021
+ politika un tiesības
+ kulturoloģija
2. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma
31014021
+
3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
21014121
+ padziļināta matemātika, fizika, bioloģija
+ programmēšanas pamati
+ tehniskā grafika
4. Vispārējās vidējās izglītības bioloģijas, medicīnas un farmācijas programma
31016011
+ padziļināta bioloģija un ķīmija
+ vācu vai franču valoda
+ uzņēmējdarbības pamati
+ datorika
+ mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra
+ starpdisciplinārais kurss: projekta darbs 12.klasē
5. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un informācijas komunikācijas tehnoloģiju programma
31016011
+ padziļināta matemātika, programmēšana un angļu valoda
+ vācu vai franču valoda
+ uzņēmējdarbības pamati
+ starpdisciplinārais kurss: projekta darbs 12.klasē
6. Vispārējās vidējās izglītības ķīmijas, fizikas un inženierzinātnes programma
31016011
+ padziļināta matemātika, fizika un ķīmija
+ vācu vai franču valoda
+ uzņēmējdarbības pamati
+ starpdisciplinārais kurss: projekta darbs 12.klasē
7. Vispārējās vidējās izglītības politikas un jurisprudences programma
31016011
+ vācu vai franču valoda
+ vēsture un sociālas zinātnes
+ uzņēmējdarbības pamati
+ datorika
+ projekta darbs

Vispārējās vidējās programmu stundu plāns un skaits (apakšā var pārslēgties starp klasēm)