Izglītības programmas

Liepājas Liedaga vidusskolā tiek realizētas 6 izglītības programmas: 2 pamatizglītības mazākumtautību programmas un 4 vispārējās vidējās izglītības programmas.

Pamatizglītības mazākumtautību programmas

Programmas kodsProgrammas nosaukumsPapildus apguves priekšmeti
21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma Standarti priekšmeti + datorika
21014121 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma Konstruēšana (1.-3.kl.) + Programmēšanas pamati (4.-9.kl.) + Rasēšana (8.-9.kl.)

Pamatizglītības programmu stundu plāns un skaits 

(apakšā var pārslēgties starp klasēm)

Vispārējās vidējās izglītības programmas

Programmas kodsProgrammas nosaukumsPapildu apguves priekšmeti
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma Psiholoģija, kulturoloģija, politika un tiesības.
31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma Padziļināta matemātika un ķīmija, programmēšanas pamati, tehniskā grafika.
31014021 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma Tehniskā angļu valoda, programmēšana, tehniskā grafika, lietišķā matemātika.

Vispārējās vidējās programmu stundu plāns un skaits

(apakšā var pārslēgties starp klasēm)