Līz 2.martam. Izlietoto bateriju konkurss

Atnesam izlietotās baterijas uz skolu un atstājam tās pie dežuranta speciāli atvēlētajā kastītē. Ja jums ir daudz bateriju, atstājiet tās pie dežuranta, pierakstot savu vārdu, uzvārdu un klasi.

Приносим использованные батарейки и оставляем их около дежурного в специально отведённом ящичке. Если у вас много батареек, то оставьте их у дежурного, записав своё имя, фамилию и класс.

 

Categories: