You are currently viewing Jaunas ceļazīmes
20200120 152141 1

Jaunas ceļazīmes

  • Post category:Latviski

327. zīme “Stāvēt aizliegts”. Transportlīdzekļiem aizliegts stāvēt;