Par pedagogu karjeras konsultantu

Elita Malovka
Pieteikšanās konsultācijai:
– e-klasē
– klātienē: 45. kab. (1. stāvs)
Darba laiki:

Diena

Laiks

Stundu skaits

Pirmdiena

11.00 – 16.00

5 stundas

Otrdiena

9.00 – 16.00

7 stundas

Trešdiena *

11.00 – 16.00 *

5 stundas

Ceturtdiena

9.00 – 16.00

7 stundas

Piektdiena

9.00 – 13.00

4 stundas

* Var mainīties atkarībā no skolā plānotajām sanāksmēm

Konsultācijas

 

Ko skolēns var iegūt no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?    

• labāk izzināt un apzināties savas prasmes, spējas, intereses un vērtības,
• izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus,
• saņemt atbalstu savas karjeras plānošanā,
• uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs,
• saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē,
• saņemt informāciju par profesijām un darba pasauli,
• sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli,
• sagatavoties darba vai prakses intervijai.