Par karjeras nedēļu

Šogad karjeras nedēļa norisināsies no 11. – 15. oktobrim.

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.

Tās laikā jauniešiem ir iespēja:

– iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,

– tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,

– apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.
VIAA apraksts.

  Oficiālā karjeras nedēļas Facebook grupa

Karjeras nedēļa 2021.gads

Karjeras nedēļās mērķis

Sniegt praktisku informāciju par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk –IKT) nozīmi ikdienā un karjerā, tagadnes un nākotnes profesijās. Veicināt izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm un tendencēm darba tirgū IKT jomā. Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu ikdienas procesos izglītības iestādēs saistībā ar aktualitātēm pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

Speciālie pasākumi

Kāpēc IKT?

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju joma:

– ietver plašu profesiju spektru
– jomas speciālisti ir būtiska sastāvdaļa jebkurā mūsdienīgā uzņēmumā.

Pieprasījums pēc IKT jomas speciālistiem strauji pieaug:
– labs atalgojums
– interesants darbs
– iespēja strādāt attālināti,
– plānot elastīgi savu darba laiku,
panākot veselīgu līdzsvaru dzīvē.

IKT profesionāļu pārziņā ir:

– inovācijas un jaunu produktu izstrāde
– datu aizsardzība un drošība
– sistēmu izveide un uzturēšana
– digitālais dizains
– datorgrafika
– mājas lapu izstrāde un administrēšana
– lietu internets
– daudzi citi virzieni
IKT joma ir augoša gan nodarbinātības, gan
uzņēmējdarbības kontekstā.

Karjeras nedēļas arhīvs
karjeras nedela plakats 2020

Karjeras nedēļa 2020.

Par karjeras nedēļu Šogad karjeras nedēļa norisināsies no 26. –...

73513489 526371764574507 2718075052615532544 n

Karjeras nedēļa 2019.

Karjeras nedēļas 2019. dienu gaitā Profesijas izvēle – svarīgs lēmums...