You are currently viewing Karjeras stunda 12.b klasē “Tikšanās ar skolas absolventu – žurnālistu, uzņēmēju”

Karjeras stunda 12.b klasē “Tikšanās ar skolas absolventu – žurnālistu, uzņēmēju”

15.septembrī 12.b klasei notika Karjeras stunda, kuras laikā skolēni tikās ar bijušo skolas absolventu, žurnālistu un uzņēmēju. Absolvents skolas laikā ir bijis aktīvs jaunietis, skolas līdzpārvaldes prezidents un jau skolas laikā izveidojis savu avīzi.

Stundas laikā skolēni tika iepazīstināti ar izglītības iespējām pēc 12.klases, kā izvēlēties atbilstošāko augstskolu. Absolvents pastāstīja kā izvēlējies žurnālista profesiju, kāds ir bijis ceļš līdz mērķa sasniegšanai, par darbu žurnālistikā, par mācīšanos un uzdrīkstēšano, par sava uzņēmuma izveidi, kas saistīts sākumā bijis ar pasažieru pārvadājumiem un kā tas attīstījies. Saruna ievirzījās par to, ko katrs jau skolas laikā var reāli darīt, lai būtu tuvāk savai sapņu profesijai, lai izvēlētos piemērotāko jomu, kurā studēt. Skolēni uzdeva jautājumus par jauno izglītības saturu, par programmu izvēli jau 10.klasē. Tika akcentēts, ka svarīgs ir ikviens mācību priekšmets, jo pamatzināšanas ir nepieciešamas visās jomās.

Karjeras konsultante iepazīstināja par aktuālajiem uzņēmējspēju veicināšanas pasākumiem Liepājā jauniešiem un dažādām iespējām iegūt stipendijas studiju laikā.

Paldies latviešu valodas skolotājai Irēnai Ošei un klases audzinātājai Olgai Baluhinai par sadarbību pasākuma organizēšanā.

Karjeras konsultante Elita Malovka