You are currently viewing Kļūsti par RTU studentu Liepājā

Kļūsti par RTU studentu Liepājā

Martā skolā viesojās RTU Liepājas studiju un zinātnes centra vadītājs Mārcis Priedītis un students Kārlis Ārvalds Mūsiņš. Sarunas laikā 12.klases skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām RTU Liepājas filiālē.

RTU Liepājas filiālē var apgūt gan pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas, gan bakalaura profesionālo studiju programmas, gan bakalaura akadēmisko studiju programmas – uzņēmējdarbība un vadīšana, mehatronika, būvniecība, datorsisitēmas u.c.

Skolēni tika iepazīstināti ar iespējām saņemt dažāda veida stipendijas, gan iespējām Erasmus programmu ietvaros mācīties ārzemēs, gan studentu sadzīvi.

Atvērto durvju dienas pasākums RTU notiks 5.aprīlī plkst. 16.00.