You are currently viewing 1.vieta konkursā „Manai Latvijai”

1.vieta konkursā „Manai Latvijai”

2023. gada 4. maija svētku noskaņās pirms Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas, Liepājas pilsētā norisinājās jau par tradicionālo kļuvušais vispārizglītojošos skolu 6. klašu skolēniem veltītais konkurss „Manai Latvijai”, kurā skolēnu komandas parādīja savas zināšanas un prasmes Latvijas vēsturē. Konkursa mērķis ir rosināt interesi un padziļināt zināšanas par Latvijas un Liepājas vēsturi. Konkursā tika apskatītas tēmas: Latvijas novadi un pilsētas, Latvijas Valsts dibināšana, atjaunošana un pārvalde, Latvijas Valsts simboli, valsts svētku un atceres dienas, Liepājas pilsētas vēsturiskās vietas, kā arī citas saistošas tēmas par vēsturi.

Konkursu organizēja Liepājas pilsētas sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji. Konkursā piedalījās astoņas skolu komandas. 1. vietu ieguva Liepājas Liedaga vidusskolas 6.a klases komanda! Kā balvas visas skolēnu komandas saņēma diplomus un atzinības rakstus, suvenīru – savelkamu aproci ar Liepājas vārdu, 1. vietas ieguvēji saņēma īpašu balvu – Kino „Balle” biļetes. Paldies sociālo zinību skolotājai Irinai Turovskai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Skolēni, izvērtējot konkursu, atzīmēja, ka konkursā patika uzdevumu dažādība, darbs komandās un konkursa norise – orientēšanās Liepājas pilsētvidē. Gan skolotāji, gan skolēni akcentēja konkursa īpašo svētku un saliedētības auru.

Komandas sastāvā:

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Skolā Pilsētā Reģ. Valsts Starpt. Sagatavotājs
1 Antons Kļejenkovs 6.a  
1.
      Irina Turovska
2 Maksims Kruptovs 6.a         Irina Turovska
3 Jeļizaveta Rižkova 6.a         Irina Turovska
4 Nikola Smiltniece 6.a         Irina Turovska
5 Viktorija Kuzmina 6.a         Irina Turovska