Ar zemāk minētiem darbiniekiem var sazināties e-klasē e-klases pastā, izvēloties nepieciešamo darbinieku no saraksta “Darbinieki”.

Vārds, uzvārds Amats Telefons / e-pasts
Dežurants
634 344 70
Inga Zeide
skolas direktore
634 229 53 / inga.zeide@liepaja.edu.lv
Solvita Žipre
personāla vadītāja
634 31 772 / solvita.zipre@liepaja.edu.lv
Dace Dēbele
lietvede
634 22 953 / liedagavsk@liepaja.edu.lv
Natālija Bagirova
direktores vietniece audzināšanas darbā | skolas sociālais pedagogs
natalija.bagirova@liepaja.edu.lv
Anastasija Jericjana
direktores vietniece izglītības jomā 1.-6. klasēs
anastasija.jericjana@liepaja.edu.lv
Aija Indriksone
direktores vietniece izglītības jomā 7.-12. klasēs
634 31 772 / aija.indriksone@liepaja.edu.lv
Jeļena Mironova
direktores vietniece izglītības jomā (procesu plānošana)
634 31 772 / jelena.mironova@liepaja.edu.lv
Līga Šilova
direktores vietniece metodiskajā darbā
634 31 772 / liga.silova@liepaja.edu.lv
Andrejs Zavaruhins
direktores vietnieks informātikas jomā
andrejs.zavaruhins@liepaja.edu.lv
Kristīna Arhipova
personāla vadītāja (ilgstošā attaisnota prombūtnē)
634 22 953 / liedagavsk@liepaja.edu.lv
Inta Ercuma
saimniecības vadītāja
inta.ercuma@liepaja.edu.lv
Natālija Zavaruhina
atbalsta komandas vadītāja
634 31 772 / natalija.zavaruhina@liepaja.edu.lv
Anna Ušeņina
skolas sociālais pedagogs 1. -7. klasēs
anna.usenina@liepaja.edu.lv
Natālija Bagirova
skolas sociālais pedagogs 8.-12. klasēs
natalija.bagirova@liepaja.edu.lv
Nataļja Rižova
skolas psihologs
natalja.rizova@liepaja.edu.lv
Inga Dukule
skolas logopēds
inga.dukule@liepaja.edu.lv
Svetlana Ivaņenko
skolas logopēds
Jelena Nikolajeva
skolas medmāsa
286 32 155 / liedaga.medmasa@liepaja.edu.lv
Anna Sumina
skolas medmāsa
286 32 155 / liedaga.medmasa@liepaja.edu.lv
Svetlana Volkova
skolas bibliotēkare
liedaga.biblioteka@liepaja.edu.lv
Jeļena Franka
skolas bibliotekāre
liedaga.biblioteka@liepaja.edu.lv
Laila Jaunskalže
pedagogs karjeras konsultants
298 11 711 / laila.jaunskalze@liepaja.edu.lv
Andrejs Valdenburgs
datortīkla administrators
andrejs.valdenburgs@liepaja.edu.lv