Kontakti

Ar zemāk minētiem darbiniekiem var sazināties e-klasē e-klases pastā, izvēloties nepieciešamo darbinieku no saraksta “Darbinieki”.

Uzņemšana

Dežurants
634 344 70

Lietvede
Kristīna Arhipova, 3.kab.
 634 317 72 
liedagavsk@liepaja.edu.lv

Personāla vadītāja
Solvita Žipre, 4.kab.
634 22 953 
solvita.zipre@liepaja.edu.lv

Skolas administrācija

Skolas direktores pienākumu izpildītāja
Aija Grīnberga, 76.kab.
634 31 772
aija.grinberga@liepaja.edu.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (procesu plānošana)
Jeļena Mironova, 76.kab.
634 31 772
jelena.mironova@liepaja.edu.lv

Direktores vietniece izglītības jomā 1.-6. klasēs
Anastasija Jericjana, 76.kab.
 634 31 772
anastasija.jericjana@liepaja.edu.lv 

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Marina Vikaine, 132.kab.
marina.vikaine@liepaja.edu.lv

Saimniecības vadītāja
Inta Ercuma, 52.kab.
inta.ercuma@liepaja.edu.lv

Direktores vietnieks informātikas jomā
Andrejs Zavaruhins, 79.kab.
andrejs.zavaruhins@liepaja.edu.lv

Atbalsta personāls

Skolas sociālais pedagogs
Anna Ušeņina, 69. / 77.kab.
anna.usenina@liepaja.edu.lv

Skolas sociālais pedagogs 1.-12. klasēs
Inga Fiļippova, 69./77.kab.
inga.filippova@liepaja.edu.lv

Skolas medmāsas
Jelena Nikolajeva, 9.kab.
Anna Sumina, 9.kab.
liedaga.medmasa@liepaja.edu.lv

Skolas bibliotēkares
Solvita Spāģe
Jeļena Franka, 158.kab.
liedaga.biblioteka@liepaja.edu.lv

Pedagogs karjeras konsultants
Elita Malovka, 45.kab.
elita.malovka@liepaja.edu.lv

Datortīkla administrators
Andrejs Valdenburgs, 79.kab.
andrejs.valdenburgs@liepaja.edu.lv

Liepājas pašvaldības kontakti

Liepājas pašvaldības datu aizsardzības speciālists
634 22 331
 Rožu iela 6, Liepāja
das@liepaja.lv

Kontaktu forma

Ja jums nav e-klases vai nav iespējams uzrakstīt e-pastu, jūs varat izmantot formu zemāk:

Paldies par ziņu!

Apstrādē