Kontakti

Vārds, uzvārdsAmatsTelefons / e-pasts
dežurants 634 344 70
Inga Zeide skolas direktore 634 229 53 / inga.zeide@liepaja.edu.lv
Kristīna Arhipova personāla vadītāja 634 22 953 / liedagavsk@liepaja.edu.lv
Solvita Žipre sekretāre 634 31 772 / solvita.zipre@liepaja.edu.lv
Līga Šilova direktora vietniece metodiskaja darbā liga.silova@liepaja.edu.lv
Diana Fugalicka direktora vietniece audzināšanas darbā diana.fugalicka@liepaja.edu.lv
Natālija Zavaruhina direktora vietniece izglītības jomā 1.-4.klasēs natalija.zavaruhina@liepaja.edu.lv
Jeļena Mironova direktora vietniece izglītības jomā 5.-8.klasēs jelena.mironova@liepaja.edu.lv
Baiba Bolšteina direktora vietniece izglītības jomā 9.-12.klasēs baiba.bolsteina@liepaja.edu.lv
Andrejs Zavaruhins direktora vietnieks informātikas jomā andrejs.zavaruhins@liepaja.edu.lv
Inta Ercuma saimniecības vadītāja inta.ercuma@liepaja.edu.lv
Anna Ušeņina skolas sociālais pedagogs anna.usenina@liepaja.edu.lv
Santa Lauva sociālais pedagogs santa.lauva@liepaja.edu.lv
Jelena Mihailova skolas psihologs jelena.mihailova@liepaja.edu.lv
Natālija Kudinova skolas psihologs natalija.kudinova@liepaja.edu.lv
Inga Dukule skolas logopēds inga.dukule@liepaja.edu.lv
Jelena Nikolajeva skolas medmāsa 286 32 155 / liedaga.medmasa@liepaja.edu.lv
Anna Sumina skolas medmāsa 286 32 155 / liedaga.medmasa@liepaja.edu.lv
Svetlana Volkova skolas bibliotēkare liedaga.biblioteka@liepaja.edu.lv
Aļina Barsukova skolas bibliotekāre liedaga.biblioteka@liepaja.edu.lv
Laila Jaunskalže skolas karjeras konsultants laila.jaunskalze@liepaja.edu.lv
Margarita Ķude skolas karjeras konsultants margarita.kude@liepaja.edu.lv
Andrejs Valdenburgs datortīkla administrators andrejs.valdenburgs@liepaja.edu.lv