Ar zemāk minētiem darbiniekiem var sazināties e-klasē e-klases pastā, izvēloties nepieciešamo darbinieku no saraksta “Darbinieki”.

VĀRDS, UZVĀRDS AMATS TELEFONS / E-PASTS
Pieņemšana

Dežurants

634 344 70

 
Kanceleja

Solvita Žipre

personāla vadītāja

634 22 953 / solvita.zipre@liepaja.edu.lv

Kristīna Arhipova

lietvede

634 31 772 / liedagavsk@liepaja.edu.lv

Skolas administrācija

Inga Zeide

skolas direktore

634 229 53 / inga.zeide@liepaja.edu.lv

Anastasija Jericjana

direktores vietniece izglītības jomā 1.-6. klasēs

anastasija.jericjana@liepaja.edu.lv

Aija Indriksone

direktores vietniece izglītības jomā 7.-12. klasēs

634 31 772 / aija.indriksone@liepaja.edu.lv

Jeļena Mironova

direktores vietniece izglītības jomā (procesu plānošana)

634 31 772 / jelena.mironova@liepaja.edu.lv

Natālija Bagirova

direktores vietniece audzināšanas darbā / skolas sociālais pedagogs 8.-12. klasēs

natalija.bagirova@liepaja.edu.lv

Līga Šilova

direktores vietniece metodiskajā darbā

634 31 772 / liga.silova@liepaja.edu.lv

Inta Ercuma

saimniecības vadītāja

inta.ercuma@liepaja.edu.lv

Andrejs Zavaruhins

direktores vietnieks informātikas jomā

andrejs.zavaruhins@liepaja.edu.lv

Atbalsta personāls

Natālija Zavaruhina

atbalsta komandas koordinatore

634 31 772 / natalija.zavaruhina@liepaja.edu.lv

Anna Ušeņina

skolas sociālais pedagogs 1.-7. klasēs

anna.usenina@liepaja.edu.lv

Natālija Bagirova

skolas sociālais pedagogs 8.-12. klasēs

natalija.bagirova@liepaja.edu.lv

Nataļja Rižova

skolas psihologs

natalja.rizova@liepaja.edu.lv

Inga Dukule

skolas logopēds

inga.dukule@liepaja.edu.lv

Svetlana Ivaņenko

skolas logopēds

 

Jelena Nikolajeva

skolas medmāsa

286 32 155 / liedaga.medmasa@liepaja.edu.lv

Anna Sumina

skolas medmāsa

286 32 155 / liedaga.medmasa@liepaja.edu.lv

Svetlana Volkova

skolas bibliotēkare

liedaga.biblioteka@liepaja.edu.lv

Jeļena Franka

skolas bibliotekāre

liedaga.biblioteka@liepaja.edu.lv

Aira Klampe

pedagogs karjeras konsultants

202 24 065 / aira.klampe@liepaja.edu.lv

Andrejs Valdenburgs

datortīkla administrators

andrejs.valdenburgs@liepaja.edu.lv

Kontaktu forma

Ja jums nav e-klases vai nav iespējams uzrakstīt e-pastu, jūs varat izmantot formu zemāk:

Paldies par ziņu!

Processing...