Krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā “Tatjanas diena 2021”

Krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā “Tatjanas diena 2021”

Apsveicam skolēnus

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Vieta Valstī Skolotājs-sagatavotājs Priekšmets
1 Diāna Akaičeva 8.b Atz. Tatjana Perčatkina Vizuālā mākslā
2 Adriana Visocka 9.b 2. Natālija Zabeļina Krievu valodā
3 Nellija Orešina 8.d 2. Natālija Zabeļina Krievu valodā
4 Marija Dzalba 10.a 2. Tatjana Perčatkina Vizuālā mākslā
5 Viktorija Vasiļenko 11.b 1. Tatjana Dzalba Pētnieciskais darbs

Paldies arī skolotājiem