Lēmums par skolu apvienošanu

Lēmums par skolu apvienošanu

13. jūnijā Liepājas Domes sēdē nolemts jauno izglītības iestādi, kura izveidota, reorganizācijas procesā apvienojot Liepājas pilsētas 12. vidusskolu un Liepājas A. Puškina 2.vidusskolu, turpmāk saukt par Liepājas Liedaga vidusskolu. Avots.

 


13 июня на заседании Лиепайской городской думы было принято решение о новом образовательном учреждении, которое было сформировано в процессе реорганизации Лиепайской средней школы № 12 и Лиепайской средней школы № 2 им. А.С.Пушкина, в дальнейшем называть “Liepājas Liedaga vidusskola”.