You are currently viewing Līderu klātienes mācības pašpārvalžu stiprināšanai iniciatīvas “Kontakts” ietvaros

Līderu klātienes mācības pašpārvalžu stiprināšanai iniciatīvas “Kontakts” ietvaros

  • Post category:Latviski

No 29. līdz 31.martā Lielvirbu muižā notika trīs dienu jauniešu – līderu klātienes mācības pašpārvalžu stiprināšanai. Interaktīvās nodarbībās aktīvi iesaistījās jaunieši no astoņām Kurzemes skolām.  Mūsu skolēnu līdzpārvaldi  pārstāvēja Karina Bačmanova, Arina Juvčenko un Kļims Karpuhins. 

Mācību laikā dalībnieki piedalījās ekspertu vadītās nodarbībās, dalījās pieredzē un izstrādāja  pieteikumu  projektam ”Kontakts”, kura mērķis ir attīstīt jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinot līdzpārvaldi. Mācības notika greznās telpās, bet vakarā bija iespēja  izbaudīt ekstrēmu piedzīvojumu dabā.

Skolēnu līdzpārvaldes komandas projekta ““ATSPĒRIENS” (Mācīties pilsonisko līdzdalību un būt kopā, mācīties darot)”” īstenošana paredzēta septembrī – decembrī 2022./2023.m.gadā.


Iniciatīvas mērķis: Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

Iniciatīvas ietvaros: tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība, veicināta izglītojamo labbūtība, sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.