Skolēnu līdzpārvalde

Skolēnu līdzpārvlaldē darbojas aktīvi un motivēti skolēni, kuri pārstāv skolēnu intereses. 2020./2021.m.g. līdzpārvāldes sastāvs:

APSTIPRINĀTS DVAD___________N.Bagirova

Liepājas  Liedaga vidusskolas līdzpārvaldes darba plāns 2020./2021. m. g.

Mērķis. Veidot skolēnu izpratni par pienākumiem, tiesībām, atbildību.

Uzdevumi:

- padziļināt skolēnu līdzpārvaldes lomu mācību procesa un audzināšanas darbības realizēšanā;

- plašāk skolēnus iesaistīt skolas vides veidošanā, vēstures iepazīšanā un tradīciju izkopšanā.

Laiks

Aktivitāte

Katra trešdiena

līdzpārvaldes sanāksmes

 

 

Visu mācību gadu

●      Skolas padomes sēdes

●      Piedalīšanās pilsētā organizētajos pasākumos, konkursos, skatēs, sacensībās

Septembris

●      “Zinību diena”

●      Foršākais skolotājs

●      Kandidātu iesniegšana skolēnu līdzpārvaldē

●      Literārā kafejnīca

●       “Starptautiska Eiropas valodu diena”

Oktobris

●      Skolotāju diena

●      Labo darbu nedēļa

●      Karjeras nedēļa

●      10.kl. saliedēšanas pasākums

●      Tematiskās dienas

Novembris

●      Pasākums 5.kl. „Es jau esmu pamatskolnieks...”

●      „Lāčplēša” diena

●      Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena – pasākumu cikls.

●       Literārā kafejnīca “100 jautājumu pieaugušajam”.

●      Tematiskās dienas

Decembris

●      Labdarības akcijas, tirdziņš

●      Labdarības koncerts “Reiz Ziemassvētkos...”

●      Ziemassvētku, Jaungada balles

●      Tematiskās dienas

●       Literārā kafejnīcā “Ziemas mirkļi”

Janvāris

●      Dažādu tautu  Ziemassvētku tradīcijas

●      Tematiskās dienas

●        1991.g. barikāžu aizstāvju atceres diena

●       Literārā kafejnīcā “Ziemas izpriecas”

Februāris

 

 

●      Tematiskās dienas (Valentīna diena…)

●      Ēnu diena

●      Starptautiskā dzimtas valodas diena februāra beigās

●      “Meteņi”

Marts

●      Radošuma nedēļa Liepājas dzimšanas dienas veltītie pasākumi

●      Literārā kafejnīcā “Mana pilsēta - mana māja”

●      Tematiskās dienas

Aprīlis

●      Pilsētas un skolas apkārtnes sakopšana, Lielā talka.

●      “Krāsu nedēļa” Lieldienu pasākumu cikls: izstāde, tirdziņš, izpriecas.

●      Lieldienu balle

●       Skolas svētki “Pērļu lietus”

●      Tematiskās dienas

Maijs

●      Eiropas diena

●      Veselības nedēļa.

●      Skolas svētki

●      Tematiskās dienas

Sagtavojis:  Ņ.Rezenovs

Līdzpārvaldes raksti

Variants 2 mod2 var 1 photoshop curved text paint net fails a bit

Skolas ģerbonis

Izsludinātā skolēnu konkursā uz labāko skolas ģerboņa zīmējumu par labāko...