Aktuālus jautājumus apspriež arī skolēnu līdzpārvalde, kuru sastāva ir visaktīvākie un gudrākie klases pārstāvji. 

Līdzpārvaldes raksti