Skolēnu līdzpārvalde

Skolēnu līdzpārvlaldē darbojas aktīvi un motivēti skolēni, kuri pārstāv skolēnu intereses. Skolēnu līdzpārvaldei ir savs Instagram kanāls.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Liepajas Liedaga vsk. (@liedaga.vsk)

Līdzpārvāldes sastāvs 2021./2022.m.g.

 

Līdzpārvaldes raksti


 

Līdzpārvāldes darba plāns

APSTIPRINĀTS

DVAD___________N.Bagirova


Liepājas  Liedaga vidusskolas 
līdzpārvaldes darba plāns
2021./2022. m. g.

 

Mērķis: veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem.

Uzdevumi:

  • padziļināt skolēnu līdzpārvaldes lomu mācību procesa un audzināšanas darbības realizēšanā;

  • plašāk iesaistīt skolēnus skolas vides veidošanā un tradīciju izkopšanā.

Laiks

Aktivitāte

Katra ceturtdiena

līdzpārvaldes sanāksmes

Visu mācību gadu

● Skolas padomes sēdes

● Piedalīšanās pilsētā organizētajos pasākumos, konkursos, skatēs, sacensībās.

Septembris

● “Zinību diena”

● Kandidātu iesniegšana skolēnu līdzpārvaldē

● Foršākais skolotājs

● Literārā kafejnīca “Starprautiskā Eiropas valodu diena”

 

Oktobris

● Foršākais skolotājs

● Skolotāju diena

● Labo darbu nedēļa

● Literārā kafejnīca 

● Karjeras nedēļa

● 10.kl. saliedēšanas pasākums

● Tematiskās dienas

Novembris

● Pasākums 5.kl. „Es jau esmu pamatskolnieks…”

● „Lāčplēša” diena

● Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena – pasākumu cikls.

● Literārā kafejnīca

● Mentālas veselības dienas

Decembris

● Mentālas veselības dienas

● Labdarības akcijas, tirdziņš

● Labdarības koncerts “Reiz Ziemassvētkos…”

● Ziemassvētku, Jaungada balles

● Tematiskās dienas

 

Janvāris

● Dažādu tautu  Ziemassvētku tradīcijas

● Tematiskās dienas

●  1991.g. barikāžu aizstāvju atceres diena

● Literārā kafejnīcā “Ziemas izpriecas”

 

Februāris

 

 

● Tematiskās dienas (Valentīna diena…)

● Ēnu diena

● Starptautiskā dzimtas valodas diena februāra beigās

● “Meteņi”

 

Marts

· “Radošuma nedēļa” Liepājas dzimšanas dienas veltītie

pasākumi

· Literārā kafejnīcā “Mana pilsēta – mana māja”

● Tematiskās dienas/ Teātra dienas

 

Aprīlis

● Skolas teātra “Balagančiks” 30. g. jubileja

● Pilsētas un skolas apkārtnes sakopšana, Lielā talka.

● Lieldienu balle

● Skolas svētki “Pērļu lietus”

 

Maijs

● Eiropas diena

● Skolas svētki

● Tematiskās dienas

 

Sagatavoja:   I.Zalcmanis. A.Krasotenko.