You are currently viewing Lieldienu volejbola spēles starp skolēniem un skolotājiem

Lieldienu volejbola spēles starp skolēniem un skolotājiem

  • Post category:Latviski

Šodien mūsu skolā veiksmīgi noritēja Lieldienu volejbola kauss “Skolēni pret skolotājiem”

Paldies visiem atbalstītajiem! Īpaši paldies 10.b klasei par muzikālu sveicienu! 

Gaidām visas komandas 19.04. plkst.12:40 aktu zālē uz apbalvošanu!