You are currently viewing Literāra kluba pasākums “Viesos pie Grigorija Ostera”
IMG 20191111 WA0004

Literāra kluba pasākums “Viesos pie Grigorija Ostera”

  • Post category:Latviski

Literārais klubs 11.movembrī aicināja 2.-4.klasēs aktu zālē uz pasākumu “Viesos pie Grigorija Ostera”.

Šajā tikšanās skanēja bērnu rakstnieka dzīves gajiens un viņa daiļrade. Skolēni uzmanīgi klausījās kaitīgus padomus, ar prieku risināja neparastus uzdevumus no G.Ostera “Uzdevumiem”, noskatījās multfilmu “38 papagaiļi” un uzzināja par daudziem gramatu nosaukumiem, kurus vēl nebija lasījuši. “Lasiet bērniem gramatas, nevis notācijas,” – tā G.Osters, piecu bērnu tēvs, adresē mūs, vecākus.

Мероприятие литературного клуба "В гостях у Григория Остера"

Литературный клуб 11 ноября пригласил в актовый зал учащихся 2-4 классов  на мероприятие «В гостях у Григория Остера», на котором  прозвучала   литературная  композиция о жизни  и творчестве  детского писателя. Учащиеся внимательно слушали вредные советы,  с удовольствием решали необычные задачи из «Задачника» Г.Остера, посмотрели мультфильм «38 попугаев», узнали много интересных названий книг, которые еще не читали. «Читайте детям не нотации, а книги» – так Г.Остер, отец пятерых детей,  обращается к нам, родителям.