• uzdevumi.lv

    Neatliec gatavošanos valsts pārbaudījumiem. Izmanto uzdevumi.lv! Ienāc ar vecāku SAVIEM e-klases datiem. Pamācība kā ieiet portālā

  • Soma.lv

    Izmantojiet Lielvārds mācību grāmatas, rokasgrāmatas un uzdevumu krājumus digitālā formātā bez maksas. Lai sāktu lietot, Jums ir jādodas uz  soma.lv un jāpieslēdzās ar vecāku SAVU E-klasi. Lieto soma.lv tiešsaistē jebkur - tā ir pieejama visās mobilajās ierīcēs un datoros.

Mācību materiāli pa jomām

Matemātikas joma

Dabaszinātņu joma

Valodu joma

Sociālā un pilsoniskā joma

Vēsture

Tehnoloģiju joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā