Mācību materiāli

Mācību portāls www.uzdevumi.lv ir virtuāls. mūsdienīgs. izpalīdzīgs. vienkāršs. uzskatāms.

Neatliec gatavošanos valsts pārbaudījumiem. Izmanto uzdevumi.lv! Ienāc ar vecāku SAVIEM e-klases datiem. Pamācība kā ieiet portālā

 

Lielvārds mācību grāmatas rokasgramatas uzdevumu krājums

Izmantojiet Lielvārds mācību grāmatas, rokasgrāmatas un uzdevumu krājumus digitālā formātā bez maksas. Lai sāktu lietot, Jums ir jādodas uz  soma.lv un jāpieslēdzās ar vecāku SAVU E-klasi. Lieto soma.lv tiešsaistē jebkur – tā ir pieejama visās mobilajās ierīcēs un datoros.

Mācību materiāli pa jomām

Matemātikas, dabaszinību un informātikas jomā

Valodu jomā

Krievu valodā un literatūra

Sociālo zinību jomā

Vēsture

Mājturību un tehnoloģiju un mūzikas jomā

Sporta jomā