Mācību materiāli

Neatliec gatavošanos valsts pārbaudījumiem. Izmanto www.uzdevumi.lv!
Tas ir
virtuāls mūsdienīgs izpalīdzīgs vienkāršs uzskatāms mācību portāls.
Ienāc ar saviem e-klases datiem.

Skolēn! Atvieglo sev somu. Izmanto portālu www.soma.lv

Mācību materiāli pa jomām

Matemātikas, dabaszinību un informātikas jomā

Matemātika

Fizika

Ķīmija

Dabaszinības

 Bioloģija

Informātika un robotika

Valodu jomā

Latviešu valoda un literatūra

 

Angļu valoda​

Krievu valodā un literatūra

Krievu valodā un literatūra

Sociālo zinību jomā

Ekonomika

Ģeogrāfija

Vēsture

Kulturoloģija

Mājturību un tehnoloģiju un mūzikas jomā

Mājturība un tehnoloģijas

Vizuālā māksla

Mūzika

Sporta jomā

Zinātniski pētnieciskie darbi