You are currently viewing Meistarklase par uzstāšanās mākslu
79673504 834972973639554 1771950386450530304 n

Meistarklase par uzstāšanās mākslu

  • Post category:Latviski

    Starptautiskās izglītojošās ekspedīcijas ietvaros “Par Krieviju krieviski” šodien mūsu skolā tika organizēta meistarklase, kuru novadīja Sankt-Peterburga Krievijas valsts pedagoģiskās A.I. Gercena universitātes filoloģijas zinātņu kandidāts Aleksejs Duņevs.

 

    9.-12. klašu skolēni bija iesaistīti interaktīvā nodarbībā “Krievu retorika: publiskās uzstāšanās stratēģija un taktika”. Šī retorikas meistarklase ir devusi  vidusskolēniem pamatzināšanas, kā pārvarēt savas bailes vērsties pie auditorijas, kontrolēt savas runas uzvedību un rādīt pozitīvu ietekmi uz klausītājiem.

    В рамках Международной просветительской экспедиции “О России на русском” в нашей школе проводил мастер-класс Дунев Алексей Иванович, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка

РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). Ученики 9-12 классов присутствовали на занятии “Русская риторика: стратегии и тактики публичного выступления”.

 

     Риторический тренинг для старшеклассников помог преодолеть страх обращаться к аудитории, позволил научиться контролировать свое речевое поведение и оказывать благотворное воздействие на аудиторию.