You are currently viewing Nākotnes profesija un mans cēļš
IMG 20191017 WA0003

Nākotnes profesija un mans cēļš

  • Post category:ESF projekts

Nākotnes profesija un mans ceļš.

 

       Karjeras nedēļas 2019 pirmajā dienā skolas 9. un 6. klašu skolēniem ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās iestādēs” ietvaros notika pasākums “ Nākotnes profesija un mans ceļš”.

 

     Jauniešu karjeras un izaugsmes treniņa “JĀdara” treneri VINETA SAULĪTE un DAINIS ZALTANS vadīja praktiskās nodarbības. Tajās skolēni aizdomājās, kādas profesijas darba tirgū būs pieprasītas pēc 20, 30  gadiem. Un vairāk kā puse no šīm profesijām vēl pat neeksistē.  Šodienas skolēniem jāsaprot, ka savas dzīves laikā vismaz divas trīs reizes būs jāmaina profesija. Tādēļ, praktiskos uzdevumus veicot, pusaudži apguva savas karjeras plānošanas nosacījumus. Spēlēs un aktivitātēs skolēni mācījās mainīt domāšanu. Viņus iepriecināja uzdevumi, kuros zēni un meitenes mācījās “izkāpt no savas komforta zonas” un centās iepazīt sevi un klasesbiedrus no malas. Nodarbībās jaunieši attīstīja sadarbības, radošuma, emocionālās stabilitātes, kritiskās domāšanas prasmes un iemaņas. Vēl skolēni veica uzdevumus, kuros centās iepazīt līderi – cilvēku, kurš uzņemas atbildību par sevi, savu dzīvi un savu mērķu, plānu īstenošanu.

 

Skolēni atzina, ka nodarbības bija interesantas un ieguvuši informāciju par sevi un citiem, mācījušies karjeras plānošanu, mainīt domāšanu un iegūtais viņiem noderēs nākotnē.