You are currently viewing No 11. līdz 14. aprīlim mūsu skolā notiks “Lieldienu krāsu nedēļa”

No 11. līdz 14. aprīlim mūsu skolā notiks “Lieldienu krāsu nedēļa”

  • Post category:Latviski
Piedalies un nāc uz skolu apģērbā sekojošās krāsās:
Pirmdienā

Otrdienā

Trešdienā
Ceturtdienā
Sarkana pirmdienā
Otrdienā
Balta trešdienā
Ceturtdienā