No š.g. 23.septembra sākas pieteikšanās pirmsskoliņas “Bukvarik” nodarbībām