Nometnes

Informācija par nometni 2019./2020.m.g.

Nometnes nosaukums:
Norises laiks:
Norises vieta:
Dalībnieku vecums:
Dalības maksa:
Nometnes organizētājs:
Nometnes vadītājs:
Kontakttālrunis:
Īss nometnes satura apraksts.