Informācija par nometni 2020./2021.m.g.
cranium 2028555 640

Nometnes nosaukums:
Norises laiks:
Norises vieta:
Dalībnieku vecums:
Dalības maksa:
Nometnes organizētājs:
Nometnes vadītājs:
Kontakttālrunis:
Īss nometnes satura apraksts:

Atbalstu nometnēm sniedz 

Nometņu apkopojums