Pagarinātās dienas grupa

Ar 12.09. skolā uzsāk darbu divas pagarinātās dienas grupas.

1. grupa

  • Jeļena Bukina - 16.kabinets
    Darba laiks: 12:30 - 16:30

2.grupa

  • Jeļena Matvijčuka - 72.kabinets
    Darba laiks: 12:30 - 16:30

Dienas režīms

Laiks Aktivitāte
12:40 – 13:30 pastaiga
13:45 – 14:15 launags (3 eiro pusdienām vai līdzi paņemtais ēdiens)
14:30 – 15:30 mājas darbu pildīšana (tikai rakstu darbi!)
15:30 – 16:00 rotaļas vai pastaiga
16:00 – 16:30 vecāku sagaidīšana