You are currently viewing Par 13 – 14 gadīgo skolēnu vasaras darbu

Par 13 – 14 gadīgo skolēnu vasaras darbu

Vasaras_darbs summer job

Liepājas Liedaga vidusskola saņēma 64 iesniegumus no 13 – 14 gadīgajiem skolēniem, kuri vēlējās vasarā strādāt. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde Liepājas Liedaga vidusskolai piešķīra 27 vietas. Skolas komisija, kuras satāvā ir direktores vietniece Natālija Bagirova, skolotāja Anita Gudkova un  karjeras konsultante Elita Malovka, izvērtēja visus iesniegumus atbilstoši kritērijiem un apstiprināja 27 skolēnus vasaras darbam.

Pārējie 37 skolēni ir rezervē, un viņiem būs iespējams pieteikties vasaras darbam nākošajā gadā.