Par skolu

all seasons lean 1920x401

Skolas aprīkojums

Ir 50 klases,
aktu zāle, sporta zāle
un sporta laukums
Bezmaksas internets.
Parole: liedagas
Piemērots cilvēkiem ar ierobežotām iespējām

Sazināties ar mums

Iestādes nosaukums: Liepājas Liedaga vidusskola
Iestādes juridiskā adrese: Liedaga iela 5, Liepāja, LV-3416
Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 3013903300
Telefoni: 634 31 772 (sekretāre), 634 344 70 (dežurants)
E-pasts: liedagavsk@liepaja.edu.lv
Iestādes dibinātājs: Liepājas pilsētas Dome
Iestādes pārvalde Liepājā: Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Valsts pārvalde: Izglītības un zinātnes ministrija
Izglītības kvalitāti reglamentē: Izglītības kvalitātes valsts dienests

Īsfilma par skolu

Skolas vīzija, misija un vērtības

Vīzija

Skola kā veiksmīgas integrācijas paraugs, kurā sadzīvo klasiskas un mūsdienīgas skolas vērtības, indivīda personība ar kultūru daudzveidību.

Misija

Attīstīt skolēnos zināšanas un prasmes, ar kuru palīdzību viņi spēj veidoties par autonomām personībām un pilnveidot savus talantus.

Vērtības

+ Atbildība par izvirzīto mērķu sasniegšanu, veicinot savas personības attīstību un skolas reputāciju.
+ Drosme – uzdrošināties akcentēt jaunradi; drosme kā cieņpilna rīcība.
+ Empātija – spēja iejusties otra pārdzīvojumos un sniegt aktīvu atbalstu

Skola skaitļos

0
skolēnu skaits
0
pedagogu skaits
0
mācību gads
0
klašu telpas
0
sporta zāle
0
sporta laukums
0
aktu zāle
0
ēdnīca
0
Informātikas telpas ar 53 datoriem
0
datoru
0 +
grāmātu
Skolas statistika ar skolēnu skaitu, vidējām ballēm,
eksāmenu rezultātiem un finansējumu.