Par skolu

all_seasons_lean_side_cutout_1500
Skola atrodas pie Baltijas jūras, blakus parka zonai Liedaga ielā 5, Liepāja, Latvijā. Blakus ir slēgtie tenisa korti, dzīvojamās mājas, autostāvvieta un supermārkets. Skolā ir mūsdienīgi aprīkota ēdnīcā, ir garderobes, sporta zāle un sporta laukums, bibliotēka, aktu zāle, divi informātikas kabineti, skolotāju istaba un 43 mācību klašu telpas. Katrā mācību klasē ir dators, projektors, televizors vai interaktīvā tāfele un visos kabinetos ir interneta pieslēgums ar bezvada interneta piekļuvi bez ierobežojuma.
Liepājas Liedaga vidusskola
Liedaga iela 5, Liepāja, LV-3416, Liepāja, Latvija

Skolas filozofija, vīzija un misija

Mūžizglītība – sakārtots prasmju, zināšanu un attieksmju kopums. 
Filozofija
Skolas optimizācijas (pilnveidošanas) stratēģijas galvenais uzdevums ir tādas izglītošanās (mācīšanās un personības pilnveidošana) sekmēšana, kura nodrošina izglītojamo izaugsmi, skolas attīstības plāna noteikto prioritāšu īstenošanu, atbilstoši skolas misijā definētajam mērķim.
Vīzija
Īstenot Latvijas Republikas humānās pedagoģijas koncepciju, sekmēt personības attīstību un pilnvērtīgu pašrealizēšanos dzīvē un sabiedrībā, kurā cilvēks, tā pieredze un mūžizglītība ir vērtība, kas pilnveido un nodod nākošajai paaudzei vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības. 
Misija

Skola skaitos

0 +
skolēnu skaits
0 +
pedagogu skaits
0
Pirmais mācību gads
0 +
Klašu telpas
0
sporta zāle
0
sporta laukums
0
aktu zāle
0
ēdnīca
0
Informātikas telpas
0 +
datoru
0 +
grāmātu

Skolas vēsture

Mācību gada sākums

2019. gads 2.septembris

Lēmums par skolu apvienošanu

13. jūnijā Liepājas Domes sēdē nolemts jauno izglītības iestādi, kura izveidota, reorganizācijas procesā apvienojot Liepājas pilsētas 12. vidusskolu un Liepājas A. Puškina 2.vidusskolu, turpmāk saukt par Liepājas Liedaga vidusskolu. Kā jaunas skolas ēka tika izvēlēta skola Liedaga iela 5. Avots.

2019. gads 13. jūnijs