Liepājas Liedaga vidusskola ir valsts mazākumtautību skola. Skola atrodas pie Baltijas jūras Liedaga ielā 5, Liepājā, Latvijā. Blakus ir slēgtie tenisa un volejbola korti un tenisa halle, dzīvojamās mājas, autostāvvieta un lielveikals. 

      Skolā ir mūsdienīgi aprīkota ēdnīca, garderobes, sporta zāle ar atsevišķām ģērbtuvēm un dušas telpām, modernizēts sporta laukums, bibliotēka, daudzfunkcionāla aktu zāle, divi informātikas kabineti, skolotāju istaba un 52 mācību telpas. Katrā mācību klasē ir dators, projektors, televizors vai interaktīvā tāfele un visos kabinetos ir interneta pieslēgums ar bezvada interneta piekļuvi bez ierobežojuma.

      2019.gada 13. jūnijā Liepājas pilsētas dome pieņēma lēmumu apvienot divas vidusskolas, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolu un Liepājas pilsētas 12.vidusskolu, un nosaukt apvienoto vidusskolu par Liepājas Liedaga vidusskolu. Pirmais mācību gads tika uzsākts 2019. gada septembrī ar vairāk nekā 1000 skolēniem.

      Liepajas Liedaga vidusskola ir a state minority school. Situated near the shore of the Baltic sea, on 5 Liedaga street in Liepaja, Latvia, the public school enjoys the beauty of all four seasons of the year. Surrounded by the school’s open track-and-run field, city-built closed tennis- and volleyball courts and a tennis hall, a vehicle parking area and multi-storey apartment homes, it has a supermarket within an arm’s reach. 

      The school has a modernly equipped canteen, wardrobes with lockers, a gym with changing rooms and showers, a track-and-run field with compacted football and basketball fields, a library, a multifunctional hall room, two ICT rooms, a teacher’s room and 52 classrooms. Every classroom has a computer, a projector, a TV or an interactive board and a free Internet Wi-Fi connection. 

      On 13th June 2019, the City Council of Liepaja has made a decision to merge two public schools, previously known as Liepājas A.Puškina vidusskola and Liepājas 12.vidusskola, and named the two merged schools as Liepājas Liedaga vidusskola. The 1st school year started in September 2019 with over 1000 students.

      Лиепайская средняя школа Лиедага является государственной школой национальных меньшинств. Расположившись на берегу Балтийского моря, на улице Лиедага 5, в Лиепае, в Латвии, школа наслаждается красотой всех четырёх времён года. Вокруг школы расположены спортивная  площадка с небольшим полем для футбола и баскетбола, городские теннисные и волейбольные корты под открытым небом и теннисный холл, а также территория для парковки транспорта и многоэтажные дома. Неподалёку находится супермаркет.  

      В школе имеются современно оборудованная столовая, гардероб, спортивный зал с раздевалками и душем, библиотека, многофункциональные помещения: актовый зал, два кабинета информатики, учительская и 52 учебных кабинета. В каждом классе имеется компьютер, проектор, телевизор или интерактивный экран. Предоставлено бесплатное беспроводное подключение к интернету. 

     13 июня 2019 года Дума города Лиепаи объединила две школы: Лиепайскую среднюю школу №2 им. А. Пушкина и Лиепайскую среднюю школу №12, назвав новую школу – Лиепайская средняя школа Лиедага. Первый учебный год в сентябре 2019 года начали более 1000 учащихся.

Pamatdati par skolu

• Nosaukums: Liepājas Liedaga vidusskola

• Adrese: Liedaga iela 5, Liepāja, Latvija, LV-3416

• Tālrunis: 63 431 77263 434 470

• E-pasts: liedagavsk@liepaja.edu.lv

• Mājas lapa: liedaga.liepaja.edu.lv

3013903300

Skolas aprīkojums

Ir vieta, kur var
novietot mašīnu

Ir 52 klases,
aktu zāle, sporta zāle
un sporta laukums

Bezmaksas internets. Parole: liedagas

Piemērots cilvēkiem ar ierobežotām iespējām

2019.gada modernizēta skola

Skolas vīzija un misija

Skolas vīzija

Integrēt starpkultūru komunikāciju mācību un audzināšanas procesā, kad divi indivīdi, kuri nepārstāv vienu un to pašu kultūru, nepiespiesti apmainās ar idejām, izjūtām, simboliem, to nozīmi un jēgu, pilnveidojot katrs savu personību un attīstot sabiedrības izpratni kopumā par citādo.

Izglītības iestāde kā integrācijas meistarklase, kur sadzīvo klasiskā skola ar mūsdienīgo, indivīda personība ar kultūru daudzveidību.

Misija

Veidot integrētu sabiedrību, kurā iesaistītie indivīdi atbalsta izglītības iestādē un sabiedrībā kopumā pieņemto kārtību, iesaistās un piedalās sabiedriskajos pasākumos, ir lojāli pret sabiedrību.

Pilnveidot izglītojamā integritāti, kas ir akcents uz personas izpratni par sevi kā vērtību, kā nozīmīgu cilvēces daļu, vienlaikus izprotot un apzinoties arī citu personību analoģisko lomu.

Iedot izglītojamajiem instrumentu, ar kuru attīsta autonomiju visos darbības līmeņos. Zināšanu un prasmju apkopojums, īstenojot kompetencēs balstītu izglītību un sagatavojot dzīvei. Skolēns = lietpratējs.

Skola skaitļos
0 +
skolēnu skaits
0 +
pedagogu skaits
0
mācību gads
0 +
Klašu telpas
0
sporta zāle
0
sporta laukums
0
aktu zāle
0
ēdnīca
0
Informātikas telpas
0 +
datoru
0 +
grāmātu
Skolas vēsture
Skolas vide

21.gadsimta sākumā notika skolas sienu siltināšana un logu nomaiņa.

когда-то2011 год

Skolas modernizācija 2017.-2019.g.