Par skolu

Rudens

Ziema

Pavasaris

Vasara

Skolas aprīkojums

Ir 50 klases,
aktu zāle, sporta zāle
un sporta laukums
Bezmaksas internets.
Parole: liedagas
Piemērots cilvēkiem ar ierobežotām iespējām

Īsfilma par skolu

Skolas vīzija, misija un vērtības

Vīzija

Skola kā veiksmīgas integrācijas paraugs, kurā sadzīvo klasiskas un mūsdienīgas skolas vērtības, indivīda personība ar kultūru daudzveidību.

Misija

Attīstīt skolēnos zināšanas un prasmes, ar kuru palīdzību viņi spēj veidoties par autonomām personībām un pilnveidot savus talantus.

Vērtības

+ Atbildība par izvirzīto mērķu sasniegšanu, veicinot savas personības attīstību un skolas reputāciju.
+ Drosme – uzdrošināties akcentēt jaunradi; drosme kā cieņpilna rīcība.
+ Empātija – spēja iejusties otra pārdzīvojumos un sniegt aktīvu atbalstu

Skola skaitļos

0
skolēnu skaits
0
pedagogu skaits
0
mācību gads
0
klašu telpas
0
sporta zāle
0
sporta laukums
0
aktu zāle
0
ēdnīca
0
Informātikas telpas ar 53 datoriem
0
datoru
0 +
grāmātu
Skolas statistika ar skolēnu skaitu, vidējām ballēm,
eksāmenu rezultātiem un finansējumu.