You are currently viewing Pārtikas paku izdale
vegetables 29063 1280

Pārtikas paku izdale

No 27.apriļa Liepājas Liedaga vidusskolā sākas pārtikas paku izdale, kuras ar Liepājas pilsētas domes ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu saņēma 1.-12.klašu audzēkņi no ģimenēm, kuras saņēmušas trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu ģimenes statusu, kā arī bērni ar invaliditāti, tādi izglītojamie, kuriem ir iecelts aizbildnis, vai skolēni, kuriem sociālais pedagogs izglītības iestādē rekomendē ēdināšanas maksas atvieglojumus.

Klases audzinātāji apzvana vecākus un aicina tos uz skolu noteiktā laikā. 

Ja jūs atbilstāt augstāk minētiem kritērijiem, bet nesaņemat pārtikas paku, lūdzu sazināties ar savu klases audzinātāju vai sociālo pedagogu.