PIESAKIES 10.-12. KLASEI JAU TAGAD!

Izvēlies vienu no

0
piedāvātiem virzieniem

Politikas un jurisprudences jomaPAMATKURSI:

    – Vācu vai franču valoda

    – Vēsture un sociālās zinātnes

    – Datorika

 

PADZIĻINĀTIE KURSI:

    – Angļu valoda

    – Sociālās zinātnes

    – Ģeogrāfija

 

SPECIALIZĒTIE KURSI:

    – Uzņēmējdarbības pamati
    – Mazākumtautības valoda un literatūra

 

Bioloģijas, medicīnas un farmācijas jomaPAMATKURSI

    – Vācu vai franču valoda

    – Vēsture un sociālās zinātnes

    – Datorika

 

PADZIĻINĀTIE KURSI:

    – Bioloģija

    – Ķīmija

    – Sociālās zinātnes

 

SPECIALIZĒTIE KURSI:

    – Uzņēmējdarbības pamati
    – Mazākumtautības valoda un literatūra

Ķīmijas, fizikas un inženierzinātnes jomaPAMATKURSI

    – Vācu vai franču valoda

    – Sociālās zinības un vēsture

    – Dizains un tehnoloģijas

 

PADZIĻINĀTIE KURSI:

    – Matemātika

    – Fizika

    – Ķīmija

 

SPECIALIZĒTIE KURSI:

    – Uzņēmējdarbības pamati

 

 

Matemātikas un informācijas komunikācijas tehnoloģiju jomaPAMATKURSI

    – Vācu vai franču valoda

    – Sociālās zinības un vēsture

    – Programmēšana

 

PADZIĻINĀTIE KURSI:

    – Matemātika

    – Angļu valoda

    – Programmēšana

 

SPECIALIZĒTIE KURSI:

    – Uzņēmējdarbības pamati

Mācību virziena izvēle

Nezini kādu mācības virzienu izvēlēties?

Iepazinies ar Latvijas augstskolu sarakstu pēc tev interesējošā virziena, to piedāvātām fakultātēm un nākotnes profesijām.

Ko par mums saka desmitklasnieki

Stundu plāni pēc vispārējās vidējās
izglītības programmas ar kodu 31016011

Uzņemšana 10.klasē