Nevis atzīmes, bet prasmes ir 21.gadsimta izglītība!

AIcinām 2.-9.klašu skolēnus Liepājas Liedaga vidusskolā

Iesniedzamie dokumenti 2.-9.klasēs

Uzziniet par iespējām mācīties:

 634 31 772

liedagavsk@liepaja.edu.lv