You are currently viewing Pirmās palīdzības pamati 7.a un 7.b
71810832 252649752289281 5107081036840304640 n 1

Pirmās palīdzības pamati 7.a un 7.b

Šajā nedēļa 7.a un 7.b klases skolēni apguva pirmās palīdzības pamatus. Skolas medmāsas J.Nikolajeva un A.Sumina stāstīja un vizuāli radīja, kā rīkoties nelaimes gadījumā un kā uzvesties dažādās situācijās. Skolēniem šī tēma ir ļoti aktuālā, jo bija daudz jautājumu un stāstījumi no dzīves.

На этой неделе ученики 7а и 7б получили основы оказания первой помощи. Школьные медсёстры J.Nikolajeva и A.Sumina рассказали и визуально показали, как поступать при несчастном случае и как себя вести себя в различных ситуациях. Для учащихся эта тема очень актуальна, так как было много вопросов и рассказов из жизни.