Pirmās palīdzības pamati 7.a un 7.b

Pirmās palīdzības pamati 7.a un 7.b

  • Post category:Latviski

Šajā nedēļa 7.a un 7.b klases skolēni apguva pirmās palīdzības pamatus. Skolas medmāsas J.Nikolajeva un A.Sumina stāstīja un vizuāli radīja, kā rīkoties nelaimes gadījumā un kā uzvesties dažādās situācijās. Skolēniem šī tēma ir ļoti aktuālā, jo bija daudz jautājumu un stāstījumi no dzīves.

На этой неделе ученики 7а и 7б получили основы оказания первой помощи. Школьные медсёстры J.Nikolajeva и A.Sumina рассказали и визуально показали, как поступать при несчастном случае и как себя вести себя в различных ситуациях. Для учащихся эта тема очень актуальна, так как было много вопросов и рассказов из жизни.