Pirmsskoliņa un topošās 1.klases

Pirssmkoliņa "Bukvarik"

Uzmanību!

Liepājas Liedaga vidusskolā no š.g. 23.septembra sākas pieteikšanās nodarbībām sagatavošanas skoliņā “Bukvarik”.

 

Reģistrācija un dokumentu iesniegšana skolas kancelejā (1.stāvs 3.kabinets).

 

Nepieciešamie dokumenti:
– iesniegums;
– bērna dzimšanas apliecība

 

Papildus informācija pa tālruni: 634 31 772.

Pirmā nodarbība un vecāku tikšanās.

 

Pirmsskoliņas skolotāju, skolēnu un vecāku tikšanās un pirmā nodarbība notiks 8.oktobrī plkst. 16:30 – 17:30.

 

Programma: tikšanās ar administrāciju, iepazīšanas ar skolu un skolotājiem (līdzi ņemt flomāsteri).

 

Nodarbību priekšmeti un saraksts

Mācību priekšmeti:

  • dzimtā valoda,
  • latviešu valoda,
  • matemātika

 

Ar Jūsu bērniem strādā skolotāji:

  • Timošenko Irina 
  • Timermane Rimma
  • Gavriļenko Karīna 

 

Kabineti: 70.,74.,75. kabinets​
 

 

Mēnesis

Datums

Oktobris

8.10.

15.10

29.10

 Novembris

5.11.

12.11.

 19.11.

 Decembris

3.12.

10.12.

17.12.

! Līdzi ņemt penāli ar zīmuļiem, pildspalvu, mapi ar kabatiņām darba lapu ievietošanai, (ierakstīt vārdu, uzvārdu).

Topošām 1.klasēm

Topošo pirmklasnieku un viņu vecāku tikšanās.

 

 

Sīkāka informācija par programmām un klašu komplektāciju
… aprīļa vecāku sapulcē plkst. ..:…

 

 

No.  jūnijam noritēs pirmklasnieku adaptācijas nedēļa. Mācības no plkst. 10:00 līdz 12:00. Informatīvie tālruņi:   ().

 

 

Ar pieejamām izglītības programmām var iepazīties  pēc sekojošās saites.

 

Iesniedzamie dokumenti

 

– līdzi ņemt dzimšanas apliecību
Pārējos dokumentus iesniedz pēc pirmsskolas izglītības iestādes beigšanas:
– Medicīnas karte – 26/u
– Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi


Aizpildītu iesniegumu un citus dokumentus ir nepieciešams iesniegt kancelejā Liedaga iela 5.

Reģistrācija notiek elektroniski pēc   http://www.registrs.liepaja.edu.lv